Protiválečný mezinárodní odpor je nejlepší cestou k ukončení války

Protiválečný mezinárodní odpor je nejlepší cestou k ukončení války

Invaze Ruské federace na Ukrajinu je akt čirého imperialismu a nelze ji ničím ospravedlnit. Ruské jednotky se musí okamžitě stáhnout zpět na své území a Putin a jeho režim musí nést odpovědnost za všechny lidské a materiální ztráty.

Zároveň není možné opomenout hanebnou roli USA, NATO a EU, která ignorovala volání po deeskalaci konfliktu, a to dokonce i na žádost ukrajinské vlády. Musíme se vší silou postavit za ukončení ruské agrese a zároveň odmítnou expansionistickou politiku NATO. Nesmí existovat jen falešná volba mezi Moskvou a západem. Odmítáme autoritářský neoliberalismu, nacionalismus i antikomunismus, který se v regionu šířil a šíří. Sám Putin mluvil ve svém válečném projevu o „dekomunizaci“ Ukrajiny, protože ji považuje za výsledek Ruské revoluce v roce 1917. Toto nebyl a nemůže být nikdy spojenec nikoho, kdo usiluje o sociální spravedlnost.

„Ne válce“, zní na mnoha demonstracích po celém Rusku.

Hlavní silou, která však může zastavit současné ruské tažení, je mezinárodní protiválečné hnutí. V samotném Rusku probíhají v řadě měst protiválečné demonstrace. Jejich stateční účastníci se vzdor policejní represi znovu a znovu vrací do ulic a skandují „Ne válce“. Stejně tak dochází ke spolupráci ruského a ukrajinského protiválečného hnutí. Stejně tak my vyjadřujeme mezinárodní solidaritu všem, kdo bojují proti válce, imperialismus a okupaci.

Přidejte se k protiválečnému hnutí!