Organizace je klíčem k úspěchu– ve Woltu i jinde

Organizace je klíčem k úspěchu– ve Woltu i jinde

Protest proti novému systému ohodnocování zakázek v platformě Wolt vede k protestům po celém světě. Proti nespravedlivému odměňování se ozvali kurýři např. v Izraeli. Tam došlo také k nové úpravě ohodnocování zakázek podle navigace.  Podle tamních kurýrů se jejich výdělky snížily o celých 30 procent. 

To je vedlo k zorganizování protestů před sídlem firmy v Jeruzalémě a Haifě. Celé tři dny protestovaly stovky kurýrů a blokovaly rušné ulice obou měst. I přesto se jim dostalo výrazné solidarity od kolemjdoucích a kurýrů dalších společností. 

Protest kurýrů Woltu v Izraeli. FOTO: Or Guetta/DAVAR

Protesty kurýrů Woltu nejsou jediné. Podobně protestovali také kurýři v Itálii ve firmě Foodora nebo v Británii ve firmách Deliveroo a Uber Eats. V obou případech se firmy pokusili přejít z hodinové mzdy k placení za jednotlivé zakázky, tedy model,  který praktikuje Wolt. Obchodní model takovýchto platforem závisí na hyper-flexibilní pracovní síle, která může být mobilizována podle poptávky zákazníků, platbě za jednotlivé dodávky nikoli za hodinu práce, čímž drží dole náklady, a přesouváním rizika malé poptávky na pracující. Když si zkrátka málo lidí bude objednávat, nic si jako kurýr nevyděláte. 

Stávky v platformách se dějí napříč Evropou a Spojenými státy, protože nikdo nechce být otrok s nejistým příjmem. Práce kurýra je náročná a má svá rizika (doručování v nepříznivém počasí, doprava, stres atp.). Náleží za ní důstojná odměna jako za jakoukoli jinou práci. 

O platformách, jako je Wolt, ale i Uber a další, se mluví jako o velké překážce v boji za práva zaměstnanců: jejich pracovníci nemají regulérní pracovní smlouvu, nebývají právně považovaní za osoby v závislém pracovním poměru, nevztahují se na ně důležitá ustanovení zákoníku práce, a protože nepracují spolu na jednom pracovišti, obtížněji se dávají dohromady pro vybojování svých požadavků. I na levici a v odborech jsou lidé, kteří si myslí, že se s tím nedá nic dělat, nebo to berou jako záminku nic nedělat. Poslední protesty kurýrů Woltu v různých nyní i u nás ukazuje, že to jde. Proto tento protest plně podporujeme jako něco, co může kladně ovlivnit poměr sil v celé společnosti.