Pride 2023: Trans práva jsou lidská práva

Pride 2023: Trans práva jsou lidská práva

V sobotu 12. srpna prošel Prahou pochod hrdosti, kterým vyvrcholil týdenní program letošního ročníku Prague Pride. 

Na Václavském náměstí se sešlo na 60 tisíc lidí. Kromě zástupců jednotlivých firem a korporací, ke kterým se ještě vrátíme, zde byla také řada politických bloků. Velmi viditelný byl antifašistický blok “Good Night, Corporate Pride”, za jehož organizací stál kolektiv nedávno konaného a velmi úspěšného Ostravského pridu. 

My jsme se zúčastnili levicového bloku, který tvořili členové Socdem, Mladých sociálních demokratů, hnutí Budoucnosti a strany Levice. Nechyběli ani Mladí zelení a Piráti. Když jsme na začátku pochodu míjeli jejich blok, rozhodli jsme se připomenout jim jejich počátky skandováním hesla “A, Anti, Antikapitalista” a to tak mohutně, že se celý pirátský blok zarazil a s hrůzou v očích na nás hleděl. Asi už v něm nebyl vůbec nikdo, kdo by si začátky pirátské politiky pamatoval.

Na trase pochodu byli tradičně přítomni křesťanští fanatici, kteří se pokoušeli účatníky pochodu straši věčným zatracením a Sodomou a Gomorou. Většině lidí byli pro smích, nebo jim nevěnovali pozornost. Levicový blok odpověděl na jejich přítomnost skandováním nanejvýš případného heslo “vaše děti budou jak my”. 

Antikapitalistická a protivládní hesla zazněla také u České národní banky, před sídlem Energetického a průmyslového holdingu miliardáře Křetínského a na dalších místech. 

Pride je často kritizován za to, že je to čistě komerční záležitost, a že by se levice neměla do takové komercializované akce vůbec zapojovat. Tento názor vychází z dvojího nepochopení. Zaprvé z nepochopení toho, že v kapitalismu jsou všechny vztahy převáděny na zboží. Této logice nelze uniknout, protože je přítomna v každém okamžiku našeho společenského jednání. Komerční je i to, když splachujeme na záchodě, protože platíme za vodu a světlo, které přitom spotřebováváme. 

Druhé nepochopení se týká role, jakou by levice měla mít. Svou účastí na Pridu totiž jasně deklaruje podporu LGBTQI+ lidem v jejich zápasu za stejná práva. Zejména v zemích bývalého Východního bloku je tato přítomnost více než symbolická. Řadu let to byla jen radikální a revoluční levice, které Pride podporovala. 

Letošní ročník byl o to důležitější, že po celé Evropě vidíme nárůst krajní pravice. Ta se netají svými zpatečnickými názory na rodinu a sexuální vztahy. Její posilování má svůj odraz i v České republice, kdy se kromě ultrapravičáků z SPD začalo krajně pravicovou retorikou inspirovat také ANO. Proti těmto politických silám se musíme postavit, nejen kvůli LGBTQI+ lidem, ale také kvůli nám. Vítězství konzervativců a krajní pravice by byla otřesná zpráva pro všechny pracující. 

Leták z dnešního Pridu