Být součástí globálního trhu

Globální recese zdevastovala bývalé stalinistické země východní Evropy. Andreja Živković zkoumá povahu těchto ekonomik a sleduje kořeny jejich problémů. Duch hospodářské krize, která se přehnala východní Evropou a Ruskem, byl cítit již při  loňské oslavě výročí revoluce z roku 1989. Svržení režimů jedné strany v roce 1989 bylo všeobecně považováno za vítězství volného trhu nad centrálním plánováním a socialismem a to i mnoha levicově orientovanými lidmi. Mnozí byli přesvědčeni o tom, že s revolucí přichází doba prosperity a růstu – …