Interview s Petrem Uhlem

Petr Uhl, novinář a bývalý vládní zmocněnec pro lidská práva, poskytl Solidaritě obsáhlý rozhovor o současném společenském systému, o svém zapojení v boji za svobodu v minulém režimu, o členství ve Čtvrté internacionále, o svých polistopadových politických aktivitách. Dále hodnotí vývoj naší země od roku 1948 do roku 1989, bilancuje klady a zápory tzv. minulého režimu. V rozhovoru jsme se rovněž zaměřili na události roku 1968 a jejich kontext. DF: Jak bychom mohli popsat současný systém, jak byste ho pojmenoval? Jaké …

Odborová eurodemonstrace v Bruselu

Dominik Forman V pátek 4. 4. 2014 se v Bruselu sešlo na padesát tisíc odborově organizovaných zaměstnanců z jednadvaceti evropských zemí. Vyjádřili jasnou nespokojenost s dosavadním vývojem politiky Evropské unie a dali razantně najevo, jakou Evropu si pracující občané představují. Demonstraci organizovala Konfederace evropských odborových svazů, jejíž členem je rovněž Českomoravská konfederace odborových svazů. Pod programem Nová cesta pro Evropu  proklamovali protestující, jaký vývoj by měl v Evropské unii nastat.   Dvě Evropy Před volbami do Evropského …

Mají argumenty pro bourání hotelu Praha smysl?

Dominik Forman Argumentů, proč by hotel Praha neměl být zlikvidován, zaznělo mnoho. Jedná se o vysoce kvalitní komplexní dílo, gesamtkunstwerk, které nemá v naší zemi obdoby. Předběhlo technické možnosti architektury své doby a vzhledem k zdrojům, kterými tehdy disponovali zadavatelé projektu, lze s jistotou tvrdit, že stavba tak velkolepá a úplná na našem území již nikdy nevznikne. Navíc se jedná o výkladní skříň špičkových designérů, kteří řešili každý detail interiéru ve vztahu k celku budovy, od lustrů po kohoutky …

Marxista, nebo politický romantik?

Devátého října 2012 tomu bylo pětačtyřicet let, kdy byl argentinský lékař, revolucionář a vůdce kubánských guerillových jednotek Ernesto „Che“ Guevara popraven v důsledku nezdařilého pokusu o svržení bolivijského diktátorského režimu. Che Guevara proslul především jako jeden z vůdců partyzánského hnutí 26. července, které i přes prvotní nezdary dokázalo svrhnout režim diktátora Fulgencia Batisty (podporovaný vládou USA) na Kubě. I přes výsadní postavení, které se Guevarovi v novém zřízení na Kubě dostalo, rozhodl se pokračovat v revolučním partyzánském úsilí a šířit …

Metylalkohol a neviditelná ruka trhu

Neoliberální paradigma má jedno dogma – trh je potřeba za každou cenu zbavit veškerých regulací a kontrol, neboť je to právě „neviditelná ruka trhu“, která dokáže vyřešit společenské kontradikce lépe než jakékoli institucionální zásahy. Kauza pančovaného alkoholu toto dogma opakovaně vyvrací. Tyto zásahy – regulace a kontroly trhu – prý omezují přirozenou (podnikatelskou) „svobodu“ a zavánějí „totalitárními“ praktikami. Personifikovaný trh („neviditelná ruka“) vystupuje v neoliberálním světonázoru jako samospasitelný a univerzální princip, který lidem umožňuje svobodný …

Ideologická výuka dějepisu

Doba takzvaného reálného socialismu se vyznačovala manipulací s historickými fakty a překrucováním výkladu dějin. Podle apologetů současného systému se prý nyní vyskytujeme v oáze svobody a demokracie, která se vyznačuje kritickým přístupem k faktům a nemanipulovaným výkladem historie. Nejrozšířenější středoškolské učebnice dějepisu však svědčí o něčem jiném. Každý má svaté právo vyjádřit svůj postoj vůči světu, respektive vybírat z nepřeberného množství jeho výkladů dle své libovůle, říká se. Podíváme-li se blíže na výklad novodobých dějin do učebnice pro …

Marxismus 2012

V Londýně se na marxistickém festivalu jako každý rok i letos představila řada slavných i méně známých osobností z akademického i aktivistického světa. Ideové podloží, které všechny řečníky více či méně spojovalo, byla z logiky názvu vyplývající marxistická teorie. Pochopitelně se nejednalo o dogmatické klábosení ve stylu marxisticko-leninistických brožur, což se může díky stavu našeho veřejného myšlení někomu vybavit, nýbrž o poctivé akademické uchopení těch aspektů marxistické teorie, které se na půdorysu současné systémové krize jeví nanejvýš aktuální. To, …

Navrhované změny ve fungování a financování českých vysokých škol odporují usnesení Evropského parlamentu

Dne 20. dubna 2012 schválil Evropský parlament (EP) usnesení k modernizaci evropských systémů vysokoškolského vzdělávání. Uvědomuje si, jak na vysokoškolském systému závisí budoucnost evropského společenství a explicitně říká, že kvalitní systém terciárního vzdělávání pomůže do budoucna překonat hospodářskou krizi, ve které se nyní nacházíme. Pokud si srovnáme tento dokument s návrhy na změny v českém vysokoškolském systému (věcné záměry zákonů reformy vysokých škol, návrh Racionalizace financování Národní ekonomické rady vlády), nalezneme přímé rozpory. Velice důležitý …

Otevřená situace

V březnu jako předzvěst jarních protestů proběhla protivládní demonstrace ProAltu, tu následovala demonstrace proti „reformnímu“ omezování dostupnosti zdravotní péče. Jak se bude odpor proti vládě dále vyvíjet? Aktuální stav veřejného mínění se patrně mění. Toho jsme si mohli všimnout na nedávných protestních akcích, tedy konkrétně na demonstraci „Stop vládě a občanské zatčení ministrů“, jež se uskutečnila 13. března 2012, a na protestu proti zdravotnické reformě, který byl uspořádán 27. března 2012. Zatímco první akci pořádala …