Volný obchod jako nástroj sociálního rozvoje?

Tento článek se týká prosazování mezinárodních dohod TTIP a TPP, které mají vytvořit zónu volného trhu mezi evropskou a americkou ekonomikou. Ekonomka Ilona Švihlíková se zamýšlí nad argumenty o prospěšnosti volného trhu a vyvrací řadu mýtů, šířených pravicovými ekonomy a politiky.   Spolu s otevřením debaty o tzv. Transatlantickém partnerství o obchodu a in-vesticích mezi USA a EU se znovu objevují různé zmatené názory o blahodárném půso-bení volného obchodu. Po-miňme pro účely tohoto článku fakta, že mezi hlavní nebezpečí TTIP obecně patří …

Cesty k alternativnímu finančnictví

Reálná ekonomika je dnes zcela podřízena finančnímu sektoru. To je hlavní příčinou nestability současného ekonomického systému. Existuje přitom řada návrhů, jak finanční sektor regulovat. Zároveň se na místní úrovni objevují projekty jako lokální měna či družstevní záložny, rozšiřují se participativní rozpočty. O současném stavu a alternativách k němu se zamýšlí ekonomka. Mezi nejčastější výroky vysvětlující současnou krizi patří: „finanční sektor se odpojil od reálné ekonomiky“. Je tomu skutečně tak. Než uvedu čísla, která tento …

Za Hugem Chávezem

Pátého března zemřel ve věku osmapadesáti let venezuelský prezident a představitel takzvaného socialismu pro dvacáté první století. Za hlavními kroky jeho vlád i stěžejními momenty jeho politického života se ohlíží ekonomka. Za svůj život toho Hugo Chávez stihnul dost. Z chudého chlapce vyrůstajícího v chudobě hliněné chatrče se stal elitním vojákem, který se nechtěl smířit s režimem „rozdělených“ funkcí a vlivu Punto Fijo. Nechtěl se smířit s násilím na obyčejných Venezuelanech, kteří se bouřili proti neoliberálním reformám; …

Nic se nenaučili a nic nezapomněli…

Bruselský summit z konce ledna 2012 je považován za velké vítězství Angely Merkelové. Témata růstu a zaměstnanosti ustoupila, jako už po několikáté, do pozadí, protože byla mediálně „přebita“ německým návrhem na institucionalizovaný „dozor“ nad řeckým hospodařením. Ten byl sice nakonec odmítnut, ale restriktivní fiskální pakt, který je „závazný a platný navždy“, jak ho popsala německá kancléřka, byl přijat 25 zeměmi z 27 (s výjimkou Velké Británie a České republiky). Přístup, že německá hospodářská politika je vzorový model, …

Kupředu pravá – aneb ČR na cestě k rozvojovým zemím

Ministři Kalousek a Drábek

Ministr Kalousek si pochvaluje koaliční dohodu, která by měla vést ke skokovému navýšení DPH o deset procentních bodů u většiny statků, které se nyní nalézají ve snížené sazbě. Ministr Bárta nicméně „socky“s úsměvem ujistil, že jim vybral několik potravin, aby nezdechly ihned v první fázi úžasných reforem trojkoalice. S pobavením zbohatlíka vlastnícího maserati národu sdělil, že je příliš tlustý a že ryby a zelenina tedy zůstanou ve snížené sazbě. Že v ní nezůstane voda, teplo a ostatní náklady, …