Vysoké školství terčem útoku

(zdroj:lidovky.cz)

Po velmi dlouhou dobu existovala na světě jen hrstka univerzit. Celkový počet lidí v těchto institucích byl velmi malý. Tato nepočetná skupina studentů se většinou rekrutovala z vyšších tříd. Studium na univerzitě přinášelo velký prestiž a bylo odrazem velkého privilegia. Tento stav věcí se začal po roce 1945 radikálně měnit. Počet univerzit začal výrazně narůstat, stejně jako procento vysokoškolských studentů v příslušné věkové skupině. Navíc k expanzi nedocházelo pouze v těch zemích, které už měly významné univerzity. …