Útok na penzijní systém jako útok na společnost

V návaznosti na předchozí články, které byly věnovány neoliberálním reformám, přinášíme analýzu dopadů „reformy“ penzijního systému, připravované vládou Petra Nečase .   Moderní společnost je složitým konglomerátem komponentů a vazeb nejrůznějšího charakteru a její udržitelná existence je podmíněna rovnováhou mezi těmito komponenty. Pokud některý z komponentů začne výrazně ovlivňovat, resp. narušovat tuto rovnováhu, rostoucí napětí vede buď k omezení vlivu tohoto komponentu a k návratu systému do rovnovážného stavu, nebo k zhroucení systému. Systémová krize, kterou prožívá především …