Nejde o gorily

„Kto neskáče, je gorila, hop, hop, hop!“ ozývalo sa v tisícovom dave v piatok v Bratislave. Našiel sa v ňom aj starší pán, ktorý komentoval príhovory slovami, že aj on kradol, že aj on je gorila. „Gorily za mreže!“ znel ďalší z pokrikov. No bolo počuť aj heslá „Obesiť!“, či „Defenestrácia!“. Ľudia sú nespokojní s tým, ako je vedená naša krajina, no do ulíc ich dostala až táto kauza, ktorá menuje konkrétne osoby. Tak, ako už viackrát …