Stráže při petičním stanu

Členové Socialistické Solidarity participovali na akci ProAltu „Měsíc neústupnosti“ – mezi 17.9. a 22.10. drželi několikrát stráž u petičního stanu na náměstí Republiky. Služby v tandemu byly rozděleny na čtyřhodinové směny ve dne a osmihodinové v noci; kolemjdoucím byly nabízeny k podepsání dva petiční archy: petice za přijetí zákona o obecném referendu a petice za referendum o penzijní reformě. Tlumočíme vám postřehy našich kolegů a přidáváme své vlastní. Měsíc neústupnosti, který provázely každé pondělí veřejné besedy a diskuze na nám. Republiky, je svou …

Sofismata neoliberálních reforem

Hnutí sofistů ve starověku a jeho reformní následovníci dnes   Ministerstvo školství v čele s ministrem Dobešem představilo ve svém Návrhu zákona o vysokých školách několik inovací: v rámci snahy o zefektivnění a optimalizaci výuky plánuje zavést dvouleté studijní programy – jakési předstupně bakalářského studia. Ty by byly prakticky orientovány na výkon budoucí profese a program by odpovídal přibližně dnešní náplni vyšších odborných škol. Stejně jako malé – zkrácené bakalářské studium, cestou k „vysokoškolskému titulu snadno a rychle“ by se …