Revoluce 1848 a „arabské jaro“

V roce 1848 zachvátila Evropu vlna lidových revolucí. Jejich reflexe nám může pomoci lépe pochopit současné revoluce na Blízkém východě. Tematicky jsme se arabským revolucím věnovali v lednovém čísle Solidarity letošního roku. Široká škála arabských revolucí vedla mnoho komentátorů, snažících se uchopit jejich smysl a směřování, k hledání historických paralel. Řada z nich začala tyto revoluce přirovnávat k těm, které zasáhly Evropu v roce 1848. Není těžké pochopit proč. Podobně jako v roce 2011 na Blízkém východě, i začátkem …

Egyptská revoluce nabírá nový dech

Nová masivní vlna stávek rozptýlila naděje vládnoucí egyptské vojenské Rady (SCAF), že jí listopadové volby do parlamentu umožní obnovit pořádek a stabilitu. Stávky se zúčastnili zaměstnanci pošty, učitelé, dělníci z cukrovaru, univerzitní pracovníci, řidiči autobusů, letištní personál, lékaři, pracovníci ministerstva zavlažování a mnoho dalších. Jejich základním požadavkem je odstranění institucí Mubarakovy státní mašinérie a zvýšení mezd. SCAF začala zoufale nabízet řadu ústupků, aby předešla dalším masovým stávkám, a občas v tom byla i úspěšná. Podařilo se jí …