Michael Hauser: Rozpory sociálního státu

Filozofa, překladatele a předsedu Sdružení pro levicovou teorii – SOK  Michaela Hausera není nutné zevrubněji představovat. Jeho přednášky na témata jako Slavoj Žižek, Rosa Luxemburgová či teorie radikální demokracie patří mezi pravidelné příspěvky na internetovém YouTube kanálu TV Solidarita. Vedle Cest z postmodernismu vydal Hauser v poslední době také esejistickou knihu Kapitalismus jako zombie, ze které uveřejňujeme ukázku. Keynesiánská ekonomická politika a sociální stát už nejsou samozřejmou odpovědí na krizi kapitalismu, i když jsou to nástroje, …