Rosa Luxemburgová a německý komunismus

Pokusíme se v této stati ve funkční zkratce popsat politické zápasy německé socialistické levice, především Spartakovců a Komunistické strany Německa, od listopadu 1918 do poloviny ledna 1919. Více pozornosti, než bývá u statí s biografickým tématem zvykem, budeme věnovat politickým diferencím v Německu. Poté se zaměříme na politické aktivity a texty Rosy Luxemburgové z tohoto období. Tomuto tématu se věnují některé důležité práce. Německá revoluce let 1918 – 1919 je stále středem zájmu   většího množství seriózních prací.[1][i] …

Předvolební minirozhovor s Janem Kellerem

Jaké vidíte možnosti pro upevnění sociálního státu na území EU? Jaké aktivity občanů jsou k naplnění tohoto cíle potřebné? Co tento cíl ohrožuje? Hodně záleží na výsledcích voleb do EP. Pokud opět zvítězí neoliberální proud, čeká nás další politika škrtů a postupné privatizace jednotlivých částí veřejného sektoru. Pokud zvítězí levice, pořád existuje nebezpečí, že couvne pod tlakem finančních institucí od svých programů a bude pokračovat v politice pravice. Jak ukázala rekordní volební neúčast v našich …

Kdo sklidí hrozny hněvu ostravských horníků?

Vážená čtenářko, vážený čtenáři,   bezplatně zde zveřejňujeme články, které už vyšly v Solidaritě. Činíme tak proto, aby si je mohl přečíst každý – bez ohledu na to, zda se v jeho okolí nachází distribuční místo či zda si může dovolit předplatné. Čtete-li naše články pravidelně a umožňuje-li Vám to Vaše situace, velmi oceníme, pokud si Solidaritu předplatíte. Předplatitelé udržují vydávání časopisu v chodu.   S díky Vaše redakce Petr Rohel Již v minulém roce začala v ostravsko-karvinském …

Přednádraží musí žít

Kauza ostravského Přednádraží, které jsme se věnovali v předchozím čísle Solidarity článkem „Přednádraží: Lidé bez ceny“, pokračuje. Město nadále usiluje o vysídlení dané lokality, a to s největší pravděpodobností proto, aby místo učinilo atraktivním pro potenciální investory. Přednádražní nájemníci, kteří se odmítají vystěhovat, čelí šikaně úřadů. Přednádraží potřebuje naléhavě pomoci. Krátkodobým vítězstvím Přednádražních bylo rozhodnutí soudu z přelomu letošního srpna a září ve věci návrhu obvodního stavebního úřadu požadujícího vyklizení domů a vynucený odchod všech nájemníků. Soud …