ProAlt: Důl Paskov do rukou státu a zaměstnanců!

Tisková zpráva iniciativy ProAlt k demonstraci hornických odborů v Ostravě 17. září 2013. Ostrava, 16.9.2013   Za časů prosperity vydělával Důl Paskov managementu společnosti NWR a  miliardáři Zdeňkovi Bakalovi desítky miliard korun. Nyní, když kvůli poklesu světových cen uhlí hrozí v tomto dole snižování hornických platů o 20% a propouštění, je Bakalovi zatěžko uvolnit alespoň malou část těchto zisků na zachování hornických mezd a pracovních míst. Ostravskému regionu přitom hrozí prudké zvýšení už tak vysoké nezaměstnanosti. Jak …

Stanovisko iniciativy ProAlt k protiromským nepokojům a otevřený dopis ČSSD a KSČM

Iniciativa ProAlt považuje události posledních týdnů – narůstající anticiganistické nálady ve společnosti a s tím související nárůst demonstrací změřených proti tzv. nepřizpůsobivým – za velmi znepokojivé a požaduje primárně od levicové politické reprezentace zaujetí jasného postoje, po kterém budou následovat kroky směřující k zlepšení situace sociálně vyloučených v České republice. Vnímáme toto dění jako přímý důsledek nespravedlivé a asociální politiky škrtů, omezující veřejné služby a jistoty sociálního státu. Zároveň do jisté míry vítáme to, že se proti těmto násilným …

Iniciativa ProAlt a Federace výkonných zaměstnanců České pošty brání Vaši poštu

Iniciativa ProAlt společně s Federací výkonných zaměstnanců České pošty (FVZ) rozhodně vystupuje proti praktikám, které se v poslední době staly v této instituci normou. Jedná se o šikanu řadových zaměstnanců, snižování platů, vyvolávání atmosféry strachu a nekolegiality, to vše ve jménu zisků aliančních partnerů a některých „elitních“ manažerů. Tato atmosféra nakonec povede jedině ke zhoršování služeb České pošty pro občany, což se již dnes stává realitou. Čím více prodají pošťáci pojistek, účtů a žvýkaček, tím méně stihnou …