Uhlí jako zdroj budoucnosti. Proč se nemůžeme zbavit závislosti na fosiliích a zmírnit dopady změny klimatu?

Vážená čtenářko, vážený čtenáři,   bezplatně zde zveřejňujeme články, které už vyšly v Solidaritě. Činíme tak proto, aby si je mohl přečíst každý – bez ohledu na to, zda se v jeho okolí nachází distribuční místo či zda si může dovolit předplatné. Čtete-li naše články pravidelně a umožňuje-li Vám to Vaše situace, velmi oceníme, pokud si Solidaritu předplatíte. Předplatitelé udržují vydávání časopisu v chodu.   S díky Vaše redakce   Václav Drozd Rusnokova vláda hodlá využít …

Klimatická změna aneb jiný svět je před námi

Fungování globálního kapitalismu je podmíněno rostoucí spotřebou energie vyrobené spalováním fosilií. Energetika, doprava i intenzivní zemědělství jsou zcela závislé na přísunu levného uhlí a ropy. Takový předpoklad kapitalistického způsobu organizace společnosti a výroby se však muže stát příčinou jeho zániku. V geologické historii Země se klima proměňovalo překvapivě málo a z dnešního pohledu velmi pozvolna. Předposlední geologické období pleistocénu, které začalo před 1,8 milionu let, se vyznačovalo nižší průměrnou teplotou a periodickým střídáním delších dob ledových …

Z bláta do louže

Iniciativa Za svobodné vysoké školy se připojila k platformě Stop vládě, která sdružuje iniciativy a odborové svazy v dubnových protivládních protestech. Tento krok odůvodnila mj. tím, že případné odstoupení od Dobešových věcných záměrů zákonů nemění situaci. Vše totiž nasvědčuje tomu, že vláda chce prosadit reformu terciárního vzdělávání jakýmikoli prostředky, tedy i cestou novelizací současné legislativy. Prvnímu návrhu takové novely, který spočívá v zavádění neoliberalismu do systému financování vysokých škol, věnujeme následující analýzu. I. Před několika dny …