Iniciativa za progresivní evropskou politiku zastává čtyři hlavní politická opatření Skromného návrhu

Yannis Varoufakis, světově známý ekonom, blízký řecké SYRIZE, a autor do češtiny přeloženého bestselleru Globální minotaur, komentuje návrh Iniciativy za progresivní politiku, která byla sestavena sociálnědemokratickou frakcí v Evropském parlamentu. Varoufakis ukazuje, že návrh této sociálnědemokratické skupiny se v zásadních bodech shoduje s tzv. Skromným návrhem na vyřešení krize eurozóny, což je soubor několika minimalistických opatření, která nenavrhují změnu institucí EU, ale jejich fungování. Ačkoli se jedná o vskutku „skromně“ vypadající opatření, jsou ve skutečnosti reformní …

Šílenství biblické ekonomie: Jaká ponaučení si Amerika musí vzít z příkladu Evropy

Yanis Varoufakis Moralizování a zobecňování jako základ veřejné politiky mělo vždy ty nejzhoubnější následky. Konzervativci se nemýlí, když tvrdí, že odsuzovat někoho coby „hamouna“ za to, že usiluje o zbohatnutí, a trestat ho odstrašujícími daňovými sazbami spolehlivě udrží společnost ve stavu letargie, chudoby a nespravedlnosti. V čem se mýlí, je jejich chápání recese jako nevyhnutelné odplaty postihující trestuhodně marmotratnou společnost, která následně musí splatit svůj „dluh“ úspornou politikou. Tato biblická „tradice“ ekonomického myšlení je zaručenou cestou …