Neúnavný bojovník za lepší svět

Před šedesáti lety byl úkladně zavražděn velký revolucionář Lev Davidovič Trockij agentem ruského diktátora Stalina. Trockij zasvětil celý svůj život boji proti nerovnosti a útlaku a za mezinárodní socialismus. V únoru 1940, přesně měsíc před jeho zavražděním, napsal: ,,Moje víra v komunistickou budoucnost lidstva neplane o nic méně, dnes ale samozřejmě neústupněji, než ve dnech mého mládí.“  Trockij byl za svou víru a revoluční aktivitu perzekuován téměř celý život. Poprvé byl uvězněn v roce 1897 v osmnácti letech …

Indonésie: Očistec revoluce

Příběh, který  se odehrál v Indonésii je nejlepší odpovědí pro ty, kteří odepisují marxismus jako pro moderní svět irelevantní. Takoví lidé například tvrdí, že pracující třída mizí. V Indonésii vrostla dělnická třída za pouhých 30 let z méně než 10 miliónů na 86 miliónů – mnohem více, než měla pracující třída celého světa v čase, kdy napsali Marx a Engels Komunistický manifest. Takoví lidé tvrdili, že takzvané zázračné tygří ekonomiky jsou imunní vůči tradičním konjunkturám …

Iránská tragédie 1979

O iránské revoluci má mnoho lidí zkreslenou představu. Fakt, že byl šáhův režim poražen masami pracujících, nemůže být z dějin vyškrtnut. Tento převrat bývá ovšem často popisován jako teror mezi vedením fanatických islamistů. Skutečná historie iránské revoluce je oslavou sebeemancipace utlačovaných na základě dělnických rad a masového hnutí. Jak mohla tedy vzniknout diktatura mullahů (islámští duchovní). Irán platil před revolucí za ukázkovou rozvojovou zemi. Zisky z ropy umožnily obrovský hospodářský růst. Pozice mladé …

Kuba: 40 let po revoluci

Jako každé mladé hnutí má i česká autentická levice nízkou rozlišovací schopnost a sklon k černo-bílému vidění. To je obzvlášť dobře vidět na otázce Kuby – bud nekritická podpora nebo totální odmítnutí. Z tohoto důvodu a zároveň k příležitosti kulatého výročí kubánské revoluce zde otiskujeme článek z En Lucha, časopisu naší sesterské organizace ve španělsku.  Nový rok 1959 se stal na Kubě svědkem výbuchu nové, revoluční, antiimperialistické síly rebelů ze Sierra Maestra. Ti přišli z hor, aby …

Pražské jaro: byla porážka nevyhnutelná?

Se zájmem o Pražské jaro se toto léto roztrhl pytel. V následujícím textu zkoumejme hlavně dvě linie, jež v masmédiích nenajdeme. Zajímá nás, co předcházelo a co následovalo oficiálně vymezenému období Pražského jara. čili: Proč se v této podobě vůbec zrodilo? Byla zde i po Srpnu šance na vítězný zápas za demokracii? U nás se komunisté dostali k moci v roce 1948, tak jako v mnoha zemích tzv. východního bloku. Stalo se tak s otevřenou či mlčenlivou podporou většiny rozhodující společenské síly, dělnické …

Neche vás provází síla

Každé úspěšné protestní hnutí prochází dvěmi obdobími. První začíná, když se objevuje na scéně jako výbuch, totálně překvapí své protivníky a dodává radost a sílu všem, kteří souhlasí s jeho záměry. čím delší doba uběhla od posledního protestního hnutí, tím větší je radost. A samotný mohutný impuls hnutí spojuje všechny jeho stoupence a všichni, až na bezvýznamné izolované skupinky na okraji, zdůrazňují to, co mají společného, a zapomínají na své staré spory. Avšak ti, proti kterým …

Marxismus o útlaku

Srdcem marxismu je, že emancipace pracujících je čin pracujících samotných. Zároveň Marx argumentoval, že převládající ideje ve společnosti jsou ideje vládnoucí třídy. Jednou důležitou věcí z nich je snaha zlomit jednotu mezi pracujícími kvůli rozdílné rase, národnosti a pohlaví. útlak Rómů bílými, žen muži atd. rozděluje pracující a politika rozdělování a její převládání posiluje moc kapitalistů. Jak útlak poznamenává podmínky pracujících, kteří náleží k utlačované části pracující třídy? Rómští zaměstnanci jsou vykořisťováni jako zaměstnanci. Jejich …

Proč vznikají krize

,,Základ je v pořádku. Všechny problémy leží ve finančním systému." Tohle jsme od zastánců kapitalismu neslyšeli za poslední půlrok jednou, ale minimálně stokrát.  Když něco takového tvrdí, nepozorně se přiznávají k zásadní chybě svého systému. Základy, schopné produkovat výrobky, které lidé potřebují, tu jsou stále – stroje, továrny, materiál, počítače, dělníci s různými dovednostmi. Ale tyto základy neznamenají nic, dokud nejsou v pořádku také "finance". Pokud haprují, systém jednoduše nefunguje. "Finance" jsou  ovšem v současném …

Z čeho pramení nezaměstnanost?

O původu nezaměstnanosti koluje mnoho legend. Lidí je příliš mnoho, produktivita práce je příliš vysoká, podpora v nezaměstnanosti je tak vysoká, že se mnoho lidí raději fláká, než aby pracovali – každý tyto „moudrosti“ jistě již mnohokrát slyšel.  Argument, že je „příliš mnoho lidí“ na práci, kterou je třeba vykonávat, je naprosto nesmyslný již na první pohled. Stačí se toho, kdo toto tvrdí, zeptat jak vysvětlí skutečnost, že zatímco na zprostředkovatelnách …

Rozhovor s Tony Cliffem*: Nic tak romantického

Tony Cliff, jeden z předních revolučních socialistů, zemřel 9. dubna 2000. V jeho osobnosti se snoubilo mimořádné teoretické pochopení s neustálými revolučními aktivitami, které společně umožnily Socialist Workers Party (sesterské organizaci Socialistické Solidarity) stát se z malého kroužku nepřehlédnutelným politickým uskupením, čítajícím přes dvanáct tisíc členů. Vaše jméno není ve skutečnosti Tony Cliff. Proč vám přišlo užitečné zvolit si pseudonym? Pracoval jsem 13 let za ilegálních podmínek v Palestině pod britskou nadvládou, kde jsme byli nuceni …