Marxismus 2005

Jako každý rok i letos se na Centrální londýnské univerzitě koná týden přednášek a diskusí s názvem Marxismus. Je to jedinečná událost, na které antikapitalisté z celého světa mohou společně diskutovat alternativy k současnému systému. Letošní rok je hlavním sloganem Marxismu: Udělejme z chudoby minulost. Mezi tématy mítinků jsou: Udělejme z kapitalismu minulost, útlak a odpor v Africe, Rok 1905: zrod naší politiky, naše demokracie nebo jejich, životní prostředí, Střední východ a Latinská Amerika, boj za osvobození žen, …

Marxismus 2005

Jako každý rok i letos se na Centrální londýnské univerzitě koná týden přednášek a diskusí s názvem Marxismus. Je to jedinečná událost, na které antikapitalisté z celého světa mohou společně diskutovat alternativy k současnému systému. Letošní rok je hlavním sloganem Marxismu: Udělejme z chudoby minulost. Mezi tématy mítinků jsou: Udělejme z kapitalismu minulost, útlak a odpor v Africe, Rok 1905: zrod naší politiky, naše demokracie nebo jejich, životní prostředí, Střední východ a Latinská Amerika, boj za osvobození žen, …

Neúnavný bojovník za lepší svět

Před šedesáti lety byl úkladně zavražděn velký revolucionář Lev Davidovič Trockij agentem ruského diktátora Stalina. Trockij zasvětil celý svůj život boji proti nerovnosti a útlaku a za mezinárodní socialismus. V únoru 1940, přesně měsíc před jeho zavražděním, napsal: ,,Moje víra v komunistickou budoucnost lidstva neplane o nic méně, dnes ale samozřejmě neústupněji, než ve dnech mého mládí.“  Trockij byl za svou víru a revoluční aktivitu perzekuován téměř celý život. Poprvé byl uvězněn v roce 1897 v osmnácti letech …

Indonésie: Očistec revoluce

Příběh, který  se odehrál v Indonésii je nejlepší odpovědí pro ty, kteří odepisují marxismus jako pro moderní svět irelevantní. Takoví lidé například tvrdí, že pracující třída mizí. V Indonésii vrostla dělnická třída za pouhých 30 let z méně než 10 miliónů na 86 miliónů – mnohem více, než měla pracující třída celého světa v čase, kdy napsali Marx a Engels Komunistický manifest. Takoví lidé tvrdili, že takzvané zázračné tygří ekonomiky jsou imunní vůči tradičním konjunkturám …

Iránská tragédie 1979

O iránské revoluci má mnoho lidí zkreslenou představu. Fakt, že byl šáhův režim poražen masami pracujících, nemůže být z dějin vyškrtnut. Tento převrat bývá ovšem často popisován jako teror mezi vedením fanatických islamistů. Skutečná historie iránské revoluce je oslavou sebeemancipace utlačovaných na základě dělnických rad a masového hnutí. Jak mohla tedy vzniknout diktatura mullahů (islámští duchovní). Irán platil před revolucí za ukázkovou rozvojovou zemi. Zisky z ropy umožnily obrovský hospodářský růst. Pozice mladé …

Kuba: 40 let po revoluci

Jako každé mladé hnutí má i česká autentická levice nízkou rozlišovací schopnost a sklon k černo-bílému vidění. To je obzvlášť dobře vidět na otázce Kuby – bud nekritická podpora nebo totální odmítnutí. Z tohoto důvodu a zároveň k příležitosti kulatého výročí kubánské revoluce zde otiskujeme článek z En Lucha, časopisu naší sesterské organizace ve španělsku.  Nový rok 1959 se stal na Kubě svědkem výbuchu nové, revoluční, antiimperialistické síly rebelů ze Sierra Maestra. Ti přišli z hor, aby …

Pražské jaro: byla porážka nevyhnutelná?

Se zájmem o Pražské jaro se toto léto roztrhl pytel. V následujícím textu zkoumejme hlavně dvě linie, jež v masmédiích nenajdeme. Zajímá nás, co předcházelo a co následovalo oficiálně vymezenému období Pražského jara. čili: Proč se v této podobě vůbec zrodilo? Byla zde i po Srpnu šance na vítězný zápas za demokracii? U nás se komunisté dostali k moci v roce 1948, tak jako v mnoha zemích tzv. východního bloku. Stalo se tak s otevřenou či mlčenlivou podporou většiny rozhodující společenské síly, dělnické …

Neche vás provází síla

Každé úspěšné protestní hnutí prochází dvěmi obdobími. První začíná, když se objevuje na scéně jako výbuch, totálně překvapí své protivníky a dodává radost a sílu všem, kteří souhlasí s jeho záměry. čím delší doba uběhla od posledního protestního hnutí, tím větší je radost. A samotný mohutný impuls hnutí spojuje všechny jeho stoupence a všichni, až na bezvýznamné izolované skupinky na okraji, zdůrazňují to, co mají společného, a zapomínají na své staré spory. Avšak ti, proti kterým …

Marxismus o útlaku

Srdcem marxismu je, že emancipace pracujících je čin pracujících samotných. Zároveň Marx argumentoval, že převládající ideje ve společnosti jsou ideje vládnoucí třídy. Jednou důležitou věcí z nich je snaha zlomit jednotu mezi pracujícími kvůli rozdílné rase, národnosti a pohlaví. útlak Rómů bílými, žen muži atd. rozděluje pracující a politika rozdělování a její převládání posiluje moc kapitalistů. Jak útlak poznamenává podmínky pracujících, kteří náleží k utlačované části pracující třídy? Rómští zaměstnanci jsou vykořisťováni jako zaměstnanci. Jejich …

Proč vznikají krize

,,Základ je v pořádku. Všechny problémy leží ve finančním systému." Tohle jsme od zastánců kapitalismu neslyšeli za poslední půlrok jednou, ale minimálně stokrát.  Když něco takového tvrdí, nepozorně se přiznávají k zásadní chybě svého systému. Základy, schopné produkovat výrobky, které lidé potřebují, tu jsou stále – stroje, továrny, materiál, počítače, dělníci s různými dovednostmi. Ale tyto základy neznamenají nic, dokud nejsou v pořádku také "finance". Pokud haprují, systém jednoduše nefunguje. "Finance" jsou  ovšem v současném …