Sociální Evropa nebo neomezený kapitalismus

Shrnutí: Evropský integrační proces kráčí rychle vpřed, nicméně velmi jednostranným způsobem. Mimo ideu otevřeného trhu a volného pohybu zboží a kapitálu a  mimo share-holder-value a podnikové bilance chybí Evropě pozitivní sociální a kulturní projekt, z něhož jedině může vyplynout skutečná politická identita. Neoliberální krédo protagonistů neomezeného kapitalismu vyžaduje ústup státu na pozici nočního hlídače, omezení pracovních a sociálně právních regulací a rozpoutání tržních sil: negativní utopie, která by se postupným zbavením moci národního státu, tradičního garanta spravedlivého …

Hlavní teze mladého Bohuslava Brouka

Po založení skupiny surrealistů v čSR v roce 1934 trval duchovní otec tohoto nového uměleckého směru, André Breton, na tom, aby se pražská skupina po vzoru francouzské přihlásila k místní komunistické straně. Požadavek měl být v souladu s celkovou revoluční myšlenkovou náplní tvorby mladých umělců a teoretiků a Breton jinak nechtěl dovolit pražské skupině užívat označení surrealistů. KSč se však zpočátku zdráhala převzít nad umělci patronaci. Ke skupině totiž patřil i Bohuslav Brouk, jehož určité názory, byť se hlásil …

K Surovosti života a cynismu fantazie Vratislava Effenbergera

Pro Effenbergera je největším zlem soudobé společnosti její zformalizovanost, a tou je i celý soubor „pseudoscénářů“ z let 1946-1980 inspirován. Jak uvádí v úvodní eseji knihy, v níž jsou vyjádřeny jeho základní myšlenková východiska, pohromou je, pokud po dezintegraci společnosti přichází rozklad funkční logiky a na místo funkce nastupuje forma. člověk tak podle něj žije pouze formálně; „pouze formálně se může rozhodovat a jednat podle svého vědomí a svědomí a (…) pouze formálně může používat stále náročnějších (a stále poruchovějších) technických …

Hnutí v USA: Můžeme je porazit

Když Bush začal se svou válkou proti terorismu, uvádělo se, že má nejsilnější podporu, jakou kdy americký prezident měl. To už sice dávno není pravda, stále se však zdá, jako by se ve Spojených státech kromě demonstrací několika tisíc protiválečných aktivistů (a samozřejmě zvolení Arnieho guvernérem, objevení Bushovy milostné poezie a pár dalších pikantností pro bulvární media) nic nedělo. Situace je však mnohem složitější a mnohem zajímavější, v 90. letech se totiž pomalu ale jistě …

Já ještě nemám ani pistoli

Básně dnes už píše úplně každý, zajatý losos by mohl vyprávět. Básně píše koza, pes, macek a prezidenti. Některý je psali v dětství, někteří v mládí a někdo začne třeba až na trůně. Básně psal Nero a byl mýtus, že kvůli tomu zapálil řím. řím a říp jen koncovkou se liší, jak zvěstoval senilní hrdina národa Kollár. Pod dojmem mohutné situace historické nám začal náš junior už také psát básně, povětšinou jsou plné zřejmě tzv. letadlové …

Aktuální úvahy z orwellovského roku

Reakce na knihu E. Bondyho “Neuspořádaná samomluva” devatenáct let po jejím vzniku Neuspořádaná samomluva Egona Bondyho je kniha, která v knihkupectvích chyběla. Politika (ve smyslu správy lidského společenství, polis) byla vždy organickou součástí jeho děl básnických, filosofických či beletristických (a aby ne!). Můžeme tedy jedině uvítat práci, která nám dává možnost zařadit tyto úvahy do kontextu autorových “čistě politických” analýz a úvah. Téma knihy je též z oblasti bílých míst zdejších končin: Bondy analyzuje povahu …

Rozhovor s Egonem Bondym

M: Ten festival se snaží o jakési navázání… Vy pro určitou skupinu lidí představujete vzor nebo spíše symbol jasného společenského postoje. E.B.: Pane kolego, tohle všechno je možný. Jde o tohle: underground skončil logicky svoje dějiny a svou úlohu v roce 1990. V lednu 1990 došlo k dvěma věcem, jednak teda přestal bejt ten jasnej útočnej cíl, kterej jsme měli, to jest sovětskej blok, sovětskej režim a jeho podvrácení, tak to vodkráčelo. Tak, že tady zmizel předmět …

Učitelé a učitelky se narovnali

Už před prázdninami jsme se rozhodli, že od 1. září budeme stávkovat. Patříme mezi ty školy, které byly ochotny pro vícedenní stávku a dost nás vyděsilo, že odbory od ní přešly k jednodenní. Přesto jsme se přidali i k té. Chtěli jsme sice, aby byla spojena s demonstrací nebo shromážděním v Praze, ale ani to neprošlo pro obavy většiny odborářů v Praze, že by to nebyla úspěšná akce. U nás ve škole pozorně sledují, kde jaká škola stávkuje …