Trockij o substicionalismu

Tony Cliff: Trockij o substicionalismu KSČ mluvila a jednala jménem dělnické třídy. Socialismus by však měl  znament vládu třídy, ne strany nad třídou. Tento jev, který Trockij  nazval substitucionalismem, se netýká jen stran ,,rudé buržoazie“, ale  občas k němu sklouznou i skuteční socialisté. cena 15 Kč

Otevřený dopis straně

J. Kuroń, K. Modzelewski: Otevřený dopis straně Polští marxisté podrobili v roce 1964 analýze a kritice režim, který  sám sebe nazýval socialismem. Přestože byla brožura napsána před  desítkami let, má nám co říci i dnes. cena 30 Kč

Dvě duše socialismu

Hal Draper: Dvě duše socialismu ,,Proletariát musí někdo osvobodit a starat se o něj” – to jsou myšlenky, jejichž mámivému lákadlu podlehli různí utopičtí socialisté a  revoluční romantikové, sociální demokraté a stalinisté. Marx však mluví o  tom, že subjektem své emancipace musí být sami pracující. cena 25 Kč

Palestina: Od nové Intifády k operaci Lité olovo

Palestina (kol.): Od nové Intifády k operaci Lité olovo V říjnu 2000 propukl znovu konflikt mezi Palestinci a Izraelem. Komentátoři rádi argumentují tím, že jde o etnický konflikt, který již trvá tisíce let. Tímto a dalším argumentem se tato brožura dívá na zoubek. Dále pokračuje k operaci Lité olovo a bezprostřední reakci na ní. cena 20 Kč

Masová stávka, strana a odbory

Rosa Luxemburgová: Masová stávka, strana a odbory Důležité dílo slavné revolucionářky je první skutečně promyšlenou analýzou masové stávky jako bojového prostředku pracujících, její důležitosti pro revoluční hnutí a úlohy revoluční strany a odborových organizací v ní. cena 25 Kč

Je lidská povaha překážkou socialismu?

John Molyneux: Je lidská povaha překážkou v socialismu? ,,Socialismus je dobrá myšlenka, ale nemůže nikdy fungovat. Nemůžete změnit lidskou povahu.“ Tak zní nejběžnější a nejvlivnější argument, který se staví proti socialismu. Vyrovnává se sním brožura Johna Molyneuxe. cena 15 Kč

Rusko – jak revoluce ztroskotala

Chris Harman: Rusko – jak revoluce ztroskotala V roce 1917 zvítězila v Rusku revoluce, kterou si dělníci dobyli moc nejen v továrnách, ale v celé zemi. Na venkově si rolníci rozdělili půdu, byla zrušena trestnost homosexuality, ženy dosáhly rovnoprávnosti mnohem dříve než jinde v Evropě, nastal bouřlivý vývoj v umění… O 20 let později z toho nezbylo nic a Rusko připomínalo hřbitov. Jak se to mohlo stát? cena 15 Kč

Skutečná marxistická tradice

John Molyneux: Skutečná marxistická tradice. Za marxistu se v posledních 150 letech prohlašoval kde kdo. Od socdemáka Kautského, přes stalinské aparátčíky až po vůdce národněosvobozeneckých hnutí typu Mao Ce Tunga či Fidela Castra. Brožura se snaží definovat, co můžeme pokládat za rozvinutí díla revolucionáře Karla Marxe. Komu je podezřelá dnešní ,,mladofrontovská” verze, že Husák byl marxistou, je na správné stopě a měl by sáhnout po této knize. cena 40 Kč