Změna klimatu a třídní konflikt

{mosimage}Globální oteplování ohrožuje veškeré lidstvo, ale boj s ním vyžaduje více než individuální změny chování nebo spoléhání se na vládu, vysvětluje Chris Harman. Během posledních dvou let se otázka změny klimatu přesunula od okrajů mainstreamové politické diskuse k jejímu centru. Těžko uplyne týden bez nějakého mezinárodního mítinku na toto téma. Politici a korporace všech odstínů nyní deklarují svou vůli něco s touto záležitostí dělat;  dokonce George Bush připustil, že problém existuje.

Rusko: Co selhalo?

{mosimage}Ruská revoluce roku 1917 byla první úspěšnou socialistickou revolucí na světě. Revoluce prokázala, že dělnická třída se může chopit moci i tehdy, tvoří-li ve společnosti stále jen menšinu. Světu byly předvedeny nové formy politických organizací, dělnické rady či sověty, pomocí nichž může dělnická třída společnost spravovat. Podíváme-li se však na Rusko dvacet let poté, r. 1939, uvidíme společnost, která se, snad až na jasnou převahu státního vlastnictví nad soukromím, zcela vymyká jak …