Evropa hanby

Těsně před letními prázdninami a vypuknutím hospodářské krize, 18. června 2008, schválil Evropský parlament Direktivu repatriace, která byla překřtěna na Direktivu hanby. Nová direktiva totiž významně okleštila práva migrantů, a především těch ilegálních, a vytvořila legislativní rámec pro zadržení až na 18 měsíců pro nelegálního migranta, který nemůže dokázat svoji totožnost. Nelegálovi tak hrozí až 18 měsíců pobytu v de facto vězejním prostředí, aniž by spáchal jakýkoliv trestný čin. Státy tudíž mohou zadržet přistěhovalce bez …

Íránská revoluce z roku 1979

Před 30-ti lety propukla Íránská revoluce, která zasadila těžký úder americkému imperialismu a ukázala sílu dělníků na Blízkém Východě. Vláda USA nenávidí Írán. Jedním z důvodů je to, že když íránský lid porazil roku 1979 brutálního diktátora, zmařil tím imperiální cíle USA na Blízkém Východě. Před íránskou revolucí byl Írán – stejně jako Saudská Arábie a Izrael – hlavní základnou americké politiky a pojistkou stability a bezpečnosti při zásobování západních zemí ropou. Íránský vládce, Šáh, byl …

Nárůst antikapitalistické levice

Mnozí nezadrželi slzy. Slzy nikoliv nostalgie, ale ztraceného mládí, desítek let námahy, vítězství, porážek, hořkostí a radosti. Na posledním sjezdu Ligue communiste revolutionnaire ale nostalgie ani smutek nebyl patrný. Liga se 5. února rozpustila, a ukončila tím svojí více jak 40ti letou existenci na francouzském politickém kolbišti. LCR se zrodila hned po převratných událostech roku 1968, kdy se staří trockisté ze IV. Internacionály rozhodli založit organizaci spolu s mladými aktivisty z května ´68. 40 let bojovala ve …

Zelená, nikoliv černá planeta

Na změně neblahého stavu životního prostředí dnes záleží každému soudnému člověku, a těch je podle mého názoru většina. V první části článku se soustředím na dva konkrétní kroky, které můžeme pro stav životního prostředí učinit. Za prvé je to oblast dopravy. Automobilová doprava je dnes jednou z nejméně racionálních záležitostí. Přitom se jen v Praze zvýšil počet automobilů od roku 1991 do roku 2006 o 178 % a stále se zvyšuje. Osobní automobily jsou oproti železniční dopravě, …

Odbory v boji

Kolumbie. Osm organizací na ochranu lidských práv a práv zaměstnanců, mezi kterými je Human Rights Watch nebo AFL-CIO, vyzvaly kolumbijskou vládu, aby byla aktivnější v ochraně práv zaměstnanců a odborů. Kolumbie je totiž jedna ze zemí, kde umřelo nejvíce odborářů: za posledních 23 let bylo zabito 2697 odborářů, v průměru jeden každé tři dny. Odborářské oběti mají většinou na svědomí polovojenské jednotky, které jsou vydržované drogovou mafií, nadnárodními společnostmi či vysokými vrstvami kolumbijské společnosti. Byly …

Panama: Intervence a soukromé zisky

Operaci ,Just Cause‘ nepřežilo více než 4000 obyvatel Panamy (řada zdrojů hovoří o 7000), jejich těla američtí vojáci svezli do masových hrobů, které pro ně připravili. Místní lidé zatím objevili 15 takových pohřebišť. Byli šokováni, když zjistili, že mezi mrtvými je celá řada patnáctiletých, šestnáctiletých a osmnáctiletých dětí. Prezident Panamy Omar Torrijos podepsal s prezidentem Carterem tzv. Canal Treaty, tedy smlouvu týkající se výstavby Panamského průplavu. Ta smlouva se však nezamlouvala společnosti Bechtel, která …

Rozhovor: Vydírání, ponižování a vykořisťování

Německé fabriky na Plzeňsku zacházejí s lidmi jako americké fabriky s emigranty (ale i Američany) a nadnárodní společnosti s dělníky ve třetím světě. Situace je však podobná ve všech továrnách v tzv. západních demokraciích. Jak se projevuje? Absolutním bezprávím, tedy pracovním poměrem, který má jasné rysy novodobého otroctví. Svědectví o této situaci podává padesátisedmiletá žena, která z pochopitelných důvodů nechce být jmenována. Budeme jí tedy říkat Anna. Anna prošla celou řadou těchto fabrik a její vyprávění připomíná zážitky dělníků z počátku …

Prohra vlády: Stáhla radarové smlouvy

V úterý 17.3. stáhla Vláda České republiky z projednávání radarové smlouvy. Stalo se tak po celodenním jednání poslanecké sněmovny, která díky obstrukcím koaličních stran nebyla schopna program schválit. Na něm byly totiž zařazeny i obě radarové smlouvy. Vláda nakonec sáhla k poslednímu zoufalému kroku a tím bylo stažení smluv z projednávání.Iniciativa Ne základnám připomíná, že smlouvy stáhla vláda, která se české veřejnosti snažila téměř tři roky namluvit, že instalace americké základny je pro naši zemi klíčová.

Čeští studenti v boji proti rasismu

Poslední měsíce přinesly razantní vzestup fašistického hnutí v České republice. Dva neonacistické pochody na litvínovské sídliště Janov jasně ukázali mobilizační potenciál nenacistického hnutí a zároveň naprostou neschopnost státu, místní samosprávy, neziskových organizací i radikálních antifašistů tento problém řešit. Naproti tomu neonacisté ukázali, že jsou schopni překročit hranice svojí subkultury a získali nebývalé sebevědomí. To bezpochyby ještě vzrostlo po jejich vítězství v soudním řízení proti Dělnické straně 4. března. Naše vláda se ukázala jako naprosto neschopná v tolik proklamovaném …