Policie v Ústí opět kryla neonacisty

18. dubna uspořádali neonacisté z hnutí Autonomní nacionalisté smuteční pochod v Ústí nad Labem pod záminkou uctění památky obětí spojeneckého bombardování z roku 1945. Iniciativa Studenti proti rasismu společně s dalším organizacemi a jednotlivci zorganizovala pokojnou protiakci, která však nakonec skončila policejním zásahem.Akce neonacistů byla avizována dlouho dopředu. Místní založili iniciativu „V Ústí neonacisty nechceme“, které se vzápětí chopil Člověk v tísni. Tato iniciativa uspořádala tři dny před ohlášeným pochodem koncert na Mírovém náměstí, kde vystoupil mimo …

Média a revoluce

Média z pohledu marxisty tvoří součást pomyslné zápasnické arény mezi třídami. Gramsci rozvádí tento obraz svými tezemi o boji o hegemonii. Vládnoucí třída vlastní výrobní prostředky, které produkují kapitál. Pohyb kapitálu formuje odcizený svět, kde se vztahy mezi lidmi mění ve vztahy mezi věcmi. Člověk je odcizen své práci, ostatním lidem a sobě samému. Člověk se sám stává součástí stroje, který sám vytváří. Nad tímto strojem nemá žádnou kontrolu, pohyb kapitálu je autonomní. Tento …

Mao, Castro, Che a národněosvobozenecká hnutí

Trockij rozvinul svou Teorii permanentní revoluce během ruské revoluce roku 1905. V této době prakticky všichni marxisté, od Kautského přes Plechanova po Lenina, věřili, že pouze vyspělé země jsou připraveny na socialistickou revoluci. Zhruba řečeno argumentovali, že moc dělnické třídy bude vzrůstat rovnoměrně s technickým pokrokem ve výrobě. Zaostalé země musí projít těmi samými stupni vývoje jako vyspělé země. Pouze po dlouhém procesu průmyslového rozvoje a přechodu přes buržoasní parlamentní režim bude dělnická třída dostatečně …

Neokoloniální válka USA s Francií o nerostné bohatství ve východním Kongu I.

Před několika dny v televizi opět běžel film Hotel Rwanda, který nám poskytnul hollywoodský pohled na to, co se ve Rwandě počátkem devadesátých let dělo. Dalším filmem na toto téma byl např. snímek Někdy v dubnu (Sometimes in April). Bohužel oba filmy jsou jednostranné a zkreslující. Vojáci RPF (Rwanda Patriotic Front) v nich vystupují jako hrdinové a osvoboditelé, zatímco Hutuové jsou vybarveni jako krvelačné zrůdy. Film nemluví o tom, že vojáci RPF ve Rwandě byli celou tu …

Francie – Plná inspirací i otázek

Od začátku roku byla Francie jevištěm několika důležitých sociálních bojů spojených s krizí. Jde především o čtyři sociální hnutí, která ale zůstala mezi sebou dosti izolovaná: celostátní demonstrace odborových centrál proti ekonomické politice Sarkozyho vlády, hnutí proti reformě vysokých škol, generální stávky v Antillách proti drahotě a za vyšší platy, a akce zaměstnanců jednotlivých závodů, které byly médii překřtěna „únosy manažerů“.První zmíněné protestní hnutí má podporu všech odborových centrál, které společně demonstrovaly proti způsobu, jakým …

Jaká mince, jaká měna?

S určitou pravidelností se začalo mluvit na české politické a mediální scéně o zavedení eura. Poté, co ODS našla své evropské kořeny, má euro velice silnou politickou podporu, která jde od ODS k ČSSD přes zelené a lidovce. Jen komunisté chtějí nadále platit českými korunami. Na zavedení eura především tlačí střední a velcí podnikatelé, exportéři a dopravní společnosti: tyto skupiny tvrdí, že jsou často znevýhodněny fluktuací koruny, která je díky své malé váze na trhu dosti …

Co stojí za prasečí chřipkou?

Titulky jsou apokalyptické – hrozí, že nová vlna prasečí chřipky zachvátí celý svět. Nový virus se nyní vyskytl už v 18 zemích a v šesti z nich se potvrdil přenos nemoci z člověka na člověka. Starosti jsou proto namístě, i když poslední zprávy mluví o určitém uklidnění situace. I běžná sezónní chřipka typu A zabije ročně až milion lidí na celém světě. Dokonce i mírný nárůst působnosti především v kombinaci s vysokým výskytem může způsobit velké problémy napříč celým světem.Nejzhoubnější zaznamenaná chřipková …

Co měla výstava „Achtung“ vyjádřit?

Historická zkušenost je často zdrojem stereotypního myšlení o současném dění kolem nás. Význam, který připisujeme symbolům, je hluboce zakotvený v naší historické paměti. Historické vědomí, historická paměť mají přímý vliv na naše vnímání skutečnosti. Paměť na Druhou světovou válku, na Holocaust, na neuvěřitelnou tragédii izraelského národa, způsobuje, že ve většině světa je slovo „Žid“ spojeno se slovem „oběť“. Také Davidova hvězda, kromě zřejmé náboženské a národní symboliky, vyvolává v lidech obrazy Holocaustu. Davidova hvězda se …

Odbory, neoliberalismus a co dál

16. května bude Praha jedním ze 4 evropských měst, kde proběhnou demonstrace svolané Evropskou konfederací odborů (ETUC) za jiné řešení krize, než to, které nabízí vlády jednotlivých zemí a Evropská komise. Děje se tak zhruba rok poté, co svět zasáhla finanční a hospodářská krize, na kterou evropské odbory reagovaly rozdílně a nekoordinovaně. Je určitě uvítání hodné, že ETUC se rozhodla navrhnout a realizovat společné evropské demonstrace, nicméně není možné nevidět pochybnosti nad způsobem akce, programem …

Štrasburk – fiasko nebo pouhá předehra?

Ve Štrasburku se slavilo. A stálo to za to. Debaty o tom, zda se víc vyfikla Michelle Obamová nebo Carla Bruniová-Sarkozyová pokračovaly ještě dlouho. Rodinné foto, procházky po mostě, šampaňské a v pozadí jedna velká streetparty. Sjeli se na ní tisíce lidí nejen z Evropy, ani oni nezůstali v oslavách pozadu. O nezbytnou zábavnou pyrotechniku se starala policie a mnozí po jejím dojemném zásahu neudrželi slzy. NATO slavilo kulaté výročí – šedesát let od svého založení. Kocovina na sebe nenechala …