Agent Orange stále zabíjí

Od roku 1961 do roku 1971 rozprašovala americká armáda ve Vietnamu látku známou jako Agent Orange (vojenské označení pro směs dvou herbicidů; pozn. překladatele) obsahující ohromná množství dioxinu, aby tak zbavila stromů listí za účelem usnadnění svých vojenských operací. Dioxin je jednou z nejnebezpečnějších chemikálií, jakou lidstvo zná. Světová zdravotnická organizace (WHO) ho označila za karcinogen (látku vyvolávající rakovinu) a Americká lékařská akademie (AAM) jako teratogen (látku způsobující poškození plodu).

Tři kapitoly boje proti hnědé hrozbě

30. ledna 1933 se Hitler stal německým kancléřem. Nebylo to nevyhnutelné. Dva měsíce předtím, v listopadu 1932, získala Sociálnědemokratická strana Německa (SPD) 7,2 milionů hlasů a komunistická strana (KPD) 6 milionů hlasů. Dohromady tedy získaly 13,2 milionů hlasů, zatímco nacisté měli 11,7 milionů hlasů – tedy o 1,5 milionů hlasů méně. Ještě významnější byla navíc kvalita stoupenců dělnických organizací v porovnání se stoupenci nacistů. Slovy Trockého: „Na vážkách volební statistiky váží tisíc fašistických hlasů stejně, …

Protestní hnutí v ulicích, íránští vůdci rozděleni

Volby v Iránu a masové protesty proti podvodům, jež následovaly, odhalily hluboké příkopy v srdci iránské vládnoucí třídy. Země je mezinárodně izolovaná, čelí rostoucí ekonomické krizi, a je ovládána frakcí zastánců „tvrdé linie“, kteří chtějí být mezi hlavními lidmi, kteří mají zisk z privatizací státem vlastněných korporací.

Mezinárodní solidarita v ulicích Prahy

V polovině května Praha zažila odborářskou demonstraci proti dopadům krize na ty, kteří krizi nezavinili, tedy na pracující. V projevech zde zazněla ostrá kritika bývalé Topolánkovi vlády a jejích kroků, s čímž nelze než souhlasit. Nicméně jsem v projevech zaznamenal I projevy optimismu, týkající se současné vlády premiéra Jana Fischera, které ovšem podle mého nejsou zcela na místě. Je sice pěkné, že bylo ze strany premiéra přislíbeno, že s odbory bude jednáno, další cíle této vlády …

Veggie Pride proběhl překvapivě úspěšně

Sobotní ráno nedávalo příliš nadějí na pěkné počasí. Pršelo všude, i v Praze, kde se měl odpoledně 16. května uskutečnit vůbec první český Veggie Pride – pochod za práva zvířat. Nakonec všechno bylo jinak a právě když akce začínala, se objevilo sluníčko a už nás až do večera neopustilo. Na Palackého náměstí se postavily informační stánky, které nabízely úplně všechno: informační materiály – letáčky, časopisy a knihy, výstavy, promítání filmů, vzorky kosmetiky netestované na zvířatech, trička, …

Světová krize – čas na obnovu masového hnutí

Je to již téměř rok, co ve Spojených státech vypukla finanční krize, která přerostla do celosvětové ekonomické recese. Po několika měsících nejistoty o pracovní místa a výši platu, vyšli, společně s dalšími evropskými odboráři, masově do ulic také odboráři čeští. Demonstrace v sobotu 9.května tak byla vůbec první masovou odpovědí zaměstnanců na dopady recese a na její důsledky. I do Čech tak alespoň částečně dorazilo echo evropských protestů, které probíhaly v posledních měsících. V dnešním příspěvku bych se chtěl …