Ekonomie blázince (2. díl)

Další část překladu knihy „Ekonomika blázince“. Její autor, Chris Harman (na fotce) absolovoval London School of Economics a je dlouhodobým aktivistou Socialist Worker Party v Británii. Knihu vydal jiř v r. 1995 jako úvod do marxistické ekonomické teorie. Knížka je mj. i dokladem toho, že současnou světovou krizi viděli marxisté přicházet již dávno. Historicky nabývá lidská práce rozličných forem. Po mnoha desetitisíce let muži a ženy, kteří pracovali a žili ve skupinách po zhruba čtyřiceti, sbírali plody a kořínky a lovili …

Oslavy v sobě nesly znak strachu z protestů pracujících

Rozhovor s Andrzejem Zebrowskim, členem sesterské organizace Socialistické Solidarity Pracownicza Demokracja. Otázky kladly Thomas Franke Na začátku roku 1989 téměř nikdo nevěřil, že by se stalinistické režimy ve Východní Evropě mohly ke konci téhož roku zhroutit. Ale ve volbách do Sejmu, které se konaly 4. července, byla „Strana“, Polská sjednocená dělnická strana, drtivě poražena. Řekni nám něco o těchto volbách a jejich pozadí. Pád režimů ve Východní Evropě byl výsledkem kombinace třídního boje a ekonomické …

Plzeňská aféra a degradace vzdělání

Již delší dobu je médii propírána kauza superrychlých studentů na plzeňské právnické fakultě a nově i na dalších vysokých školách. Nejsmutnější na tomto případu však není těch několik neoprávněně získaných titulů a opsaných či vůbec nenapsaných diplomových prací nýbrž hloupost a povrchnost českých novinářů, kteří se ani po tolika dnech aféry nedokázali dopátrat podstaty problému.

Zemřel Marek Edelman

O letošním prvním říjnovém víkendu zemřel Marek Edelman. V dubnu r. 1943 spoluorganizoval násilné povstání proti nacistům za použití zastaralých a podomácku vyrobených zbraní. Jejich cílem bylo zabránit transportu do vyhlazovacího tábora Treblinka. Dvě třetiny obyvatelstva ghetta už byly deportované, než se zformovala Židovská bojová organizace.

Odkaz okupace

Sabah Jawad se právě vrátil z Iráku. Podává zprávu o zemi stále devastované efekty války a vysvětluje, jak byly samotné základy společnosti otřeseny USA. V roce 2003 byly zničeny irácké státní struktury, nejenom režim Saddáma Husajna. Všechny instituce iráckého režimu byly rozpuštěny – ministerstva a budovy byly zničeny. Policie, armáda, muzea a knihovny byly všechny zničeny, vyrabovány a spáleny.

Zapatisté

Zapatistické hnutí na sebe výrazně upozornilo povstáním 1. ledna 1994. Byl to první krok k demokratizaci země (v Mexiku byl autoritativní režim, kdy instituční revoluční strana – PRI vládla nepřetržitě 71 let až do roku 2000). V souvislosti s povstáním se začíná také intenzivněji hovořit o problémech původních obyvatel, žije zde 80% všech indiánů Severní Ameriky. Z 95 milionů obyvatel samotného Mexika tvoří zhruba 20%. Žijí především v odlehlých a těžce dostupných oblastech státu (především na J a JV země). …

Latinská Amerika: efekty globalizace

Po skončení studené války lze v mezinárodních vztazích nalézt nové trendy – především globalizaci národního hospodářství a třetí vlnu demokratizace. Globalizace slibuje zajištění nových investic pro národy třetího světa, diverzifikování jejich ekonomik Její primární snahou je integrovat národní hospodářství do globální ekonomiky. Mnozí ekonomové předpokládali, že rozptyl průmyslové výroby do třetího světa učiní jejich ekonomiky méně závislé na surovinovém exportu. Výhody tohoto trendu jsou ovšem omezeného a dočasného charakteru a slibují pouze malé zlepšení …

Druzí čtyři z Jihlavy

Poté, co byla sjednocená kinematografie, které vděčí za svůj úspěch i česká nová vlna, po r. 1989 slavně rozkulačena a po částech privatizována do rukou podnikatelů s filmem, nebylo se z původní české produkce pomalu na co dívat. Je proto jistě osvěžující být svědkem resuscitace alespoň původního dokumentárního filmu, i když mluvit hned o renesanci je zřejmě předčasné.

Výhry i prohry levice

Po jarních volbách do Evropského parlamentu, obyvatelé různých evropských zemích šli na konci září či na začátku října znovu volit. Asi nejviditelnější volby posledních měsíců byly ty německé, ale nepochybně byly důležité i ty řecké a portugalské. Probere nejdříve jednotlivě tyto volby, a v druhé části článku se budu snažit načrtnout nějaké obecné trendy v posledních volebních klání.

Maďarsko – kde sme urobili chybu

G. M. Tamás je prominentný maďarský disident. Na začiatku 90. rokov bol  poslancom maďarského parlamentu za Zväz slobodných demokratov (SZDSZ), v súčasnosti je profesorom filozofie, pôsobí na Inštitúte filozofie Maďarskej akadémie vied. S G. M. Tamásom sa zhováral Chris Harman. Tento rozhovor, který vyšel ve Slově č.33 byl doplněn z původního rozhovoru Janem Májíček.