Záviš Kalandra (10.11.1902 – 27.6.1950)

Svým zjevem, vyhublostí, barvou pleti, stavbou lebky a vyčnívajícími lícními kostmi připomínal údajně spíše amerického indiána. Svým nezvyklým vzhledem a hlubokýma očima měl velký úspěch u žen, i jeho přátelé o něm hovořili jako o charismatickém člověku. Svou osobností získával lidi pro stranu, která s ním v roce 1950 zúčtovala… Záviš Kalandra byl jedním z obviněných ve vykonstruovaném procesu s Miladou Horákovou a spol. Stejně jako většina dalších obviněných, byl Kalandra představitelem levicově smýšlejících kritiků  tehdejšího režimu. Na hlavní skupinu byly …

Hliněné nohy české politiky

Politická situace po zrušení předčasných voleb se zdá ve fázi „stand by“. Nicméně pod povrchem je možné vidět určité dynamiky jak na levici tak na pravici. V této situaci má důležitou roli dočasná vláda Jana Fischera, která pravděpodobně vydrží až do řádných voleb, které budou na konci května 2010. Tato vláda není nepolitická, jelikož v Parlamentě se opírá o širokou koalici ODS, ČSSD, Strany zelených a Top ´09. Jednotliví ministři byli navíc jmenováni politickými stranami, …

Změna klimatu: Zastarávání zabudované do kapitalismu

Ekonomickým hnacím motorem kapitalismu je potřeba akumulovat bohatství – vytvářet profit. Tento motor vydělávat peníze znamená, že ti, jež jsou u moci, budou odporovat čemukoliv,  co zvyšuje náklady, jako umenšení znečištění. Investice do redukce energie nebo vylepšení technologie mohou mít dlouhodobou logiku, ale v krátkodobém horizontu riskují schopnost společností soutěžit o zisk.

Opencard a Magistrát Prahy

Záměr na vytvoření karty vznikl v letech 2004, 2005. Reálně byl projekt spuštěn v roce 2006. V roce 2007 přešel odbor informatiky pod prvního náměstka primátora. V tomtéž roce proběhlo zprovoznění tzv. Servisního kartového centra a byly spuštěny doprovodné služby – parkovné, knihovna, přístup na městský portál. Na stránkách magistrátu věnovaných Opencard se píše:,,Opencard je chytrá čipová karta, která se hodí jak Pražanům, tak i návštěvníkům Prahy. Jejím vydavatelem je Magistrát hl. m. Prahy a cílem projektu je …

Latinská Amerika: efekty globalizace

Po skončení studené války lze v mezinárodních vztazích nalézt nové trendy – především globalizaci národního hospodářství a třetí vlnu demokratizace. Globalizace slibuje zajištění nových investic pro národy třetího světa, diverzifikování jejich ekonomik Její primární snahou je integrovat národní hospodářství do globální ekonomiky. Mnozí ekonomové předpokládali, že rozptyl průmyslové výroby do třetího světa učiní jejich ekonomiky méně závislé na surovinovém exportu. Výhody tohoto trendu jsou ovšem omezeného a dočasného charakteru a slibují pouze malé zlepšení …

Výhry i prohry levice

Po jarních volbách do Evropského parlamentu, obyvatelé různých evropských zemích šli na konci září či na začátku října znovu volit. Asi nejviditelnější volby posledních měsíců byly ty německé, ale nepochybně byly důležité i ty řecké a portugalské. Probere nejdříve jednotlivě tyto volby, a v druhé části článku se budu snažit načrtnout nějaké obecné trendy v posledních volebních klání.

Univerzity v plamenech

Nejmohutnější studentské hnutí v Rakousko od 70. let začalo ve středu 21. října. Na vídeňské Akademie výtvarných umění se bránili jak profesoři, tak studenti proti přechodu na systém bakalářů a magistrů podle Boloňské agendy EU už zhruba dvy roky. Na letošní finanční nátlak ministerstva reagovali studenti obsazením hlavní auly. To inspirovalo přítomné studenty Vídeňské university natolik, že se svými vlastními stížnostmi obsadili jen o den později svou hlavní aulu, Audimax. Co bylo původně plánováno jako …