Rosa Luxemburgová: Militarismus, válka a dělnická třída

Řeč před frankfurtskou trestní komorou 20. února 1914 Moji obhájci tu s právního hlediska dostatečně osvětlili nicotnost známek skutkové podstaty, uváděných obžalobou. Chtěla bych proto osvětlit obžalobu z jiné stránky. V dnešním ústním výkladu pana státního návladního i v jeho písemné obžalobě má velkou úlohu nejen doslovné znění mých závadných výroků, nýbrž výklad a tendence, obsažené prý v těchto slovech. Znovu a znovu a velice rozhodně zdůrazňoval pan státní návladní, co jsem podle jeho pojetí věděla a chtěla, když jsem na …

Jen neúspěšní, hloupí a líní si stěžují na nedostatek pracovních míst

Výše uvedená věta patří mezi neoliberálními ideology oblíbené fráze, které mají zdůvodnit, proč jeden zvrací humry a koupe se v litrech alkoholu, zatímco druhý rozpéká včerejší housku a vstává pln strachu, že zítra nebude moci zaplatit nájem a uživit rodinu. Jak se v neoliberální ekonomice  hodnotí naše (ne)úspěšnost a jaký význam má slovní spojení právo na práci?

Izrael pokračuje v útocích na Gazu

Rok po izraelském útoku na Gazu pokračuje jeho agrese proti lidem v Palestině. Izrael bombardoval Gazu koncem prosince minulého roku, a udeřil znovu v lednu, když zaútočil na tunely a zabil čtyři lidi.

Suzanna Arundhati Roy

Nejznámější indická spisovatelka S.A.Roy je většině známá jako autorka románu s názvem „Bůh maličkostí“ – „The God of Small Thing“, za který byla roku 1997 oceněna prestižní cenou „Booker Prize“. Postupně s vydáváním dalších děl, především politických a sociálních esejí, a se svými mediálně známými výstupy, se stala světově známou aktivistkou bojující za sociální a ekonomickou spravedlnost. Roy v jedné ze svých úvah říká: „Jediná věc, která stojí za globalizaci, je hnutí odporu“.

Ekonomie blázince (4.díl) – Jak propuká krize

Nadšení pro údajně zázračné schopnosti trhu je obvykle největší v období konjunktury. Zisky rostou a kapitalisté se navzájem předbíhají ve snaze vyrábět stále více zboží. Něco z bohatství pod kontrolou velmi bohatých uniká do rukou těch těsně pod nimi. Dodavatelé mají zisk ze stavění nových skladů, továren a kanceláří. Reklamní agentury nachází zdánlivě neomezenou poptávku po svých službách. Realitní kanceláře prosperují, protože nemovitosti mění vlastníky s rostoucí rychlostí. Celé části střední třídy mají pocit, že musí …

Rozhovor s Evou Novákovou I.

Jak probíhalo tvé vyhoštění z Palestiny? Až do mého bytu v Ramallahu, tedy na území, které má spadat pod Palestinskou samosprávu, ve tři hodiny ráno vtrhlo 20 plně ozbrojených izraelských vojáků doprovázených izraelskou imigrační policií. Tímto zásahem Izrael porušil nejen svrchovanou kontrolu Palestinské samosprávy, ale i vlastní zákony a mezinárodní úmluvy, které říkají, že izraelská armáda a hlavně ministerstvo vnitra by vůbec na těchto územích neměly operovat. Nicméně izraelští  vojáci nejenže zburcovali celý dům, kde …