Statní kapitalismus v Rusku: Kapitola 1.11: Vyvlastnění rolnictva

Říjnová revoluce vyvlastnila velké statkáře, církev a monarchy. Venkovská buržoazie – kulaci – nejen že nebyla vyvlastněna, ale dokonce během NEPu z řad středních rolníků mnoho nových kulaků vzešlo. Kulaci, společně se soukromými obchodníky, vykořisťovali venkovskou chudinu. Soukromý kapitalismus v zemědělství pokračoval až do roku 1928. Kolektivizace tento stav radikálně změnila. Není třeba diskutovat o efektu kolektivizace na třídní strukturu venkova. Musíme si však položit následující otázku: Jak kolektivizace ovlivnila celkový výstup zemědělského sektoru …

Statní kapitalismus v Rusku: Kapitola 1.10: Dělník a produktivita práce

V dělnickém státě je růst produktivity práce doprovázen zlepšováním podmínek zaměstnanců. Jak říkal Trockij v roce 1928: „Reálné mzdy se musí stát hlavním kritériem úspěchu socialistického vývoje. Kritériem socialistického vzestupu je nepřetržité zlepšování pracovních norem.“ Podívejme se, jaké byly vztahy mezi růstem produktivity práce a životní úrovní dělníků v Rusku. Následující tabulka o tom obsahuje údaje: Produktivita práce [123] Počet “potravinových košů” za průměrnou měsíční mzdu [124] Rok index index 1913 100 100 1928 …

Dubnové teze II

„Dubnové teze“ byly původně psané pro on-line noviny Deník Referendum, šéfredaktor však zabránil zveřejnění ilustrační fotky a druhé části textu, protože považuje kladné reference k Leninovi za nepřipustné. Je nám ctí prezentovat zmíněné artefakty své čtenářské obci. Vaše redakce Solidarity Bilance dění v české kotlině za poslední 3 měsíce, aneb nový český špalíček. Namátkou: rasismus, homofobie a politická neprozíravost. Díl druhý. 2. část. Jak by řekl Vladimír Iljič, „Všechno souvisí se vším!“ – budiž nám …

Sarkastické ohlednutí se za volbami a poněkud méně sarkastické hledění do budoucna

Evidentně budeme muset zlepšovat distribuci časopisu Solidarita. Jen třetina voličů, milion 745 tisíc, hlasovalo dle našeho doporučení „volit levici“. Zvykli jsme si od poloviny 90. let na malý zázrak. Ačkoliv je veškerý veřejný prostor pevně v rukou pravice, ve volbách skončila sociální demokracie vždy první nebo druhá. Taková pravidelná osvěžující facka všemu českému komentariátu. Tak i letos. Situace politické reprezentace levice v Čechách je tak nadále nesmírně lepší než např. v Polsku nebo v Maďarsku, kde se …

Protesty proti turniketům v Praze

Město Praha chce zavést v metru turnikety. Existuje mnoho důvodů, proč bychom měli být proti. Uprostřed rétoriky „musí být šrty ve státním rozpočtu“ je s podivem, že se může vyhodit 3,5 miliardy za něco tak neužitečného, jako tyto turnikety. Jestli nejsou neužitečné, proč byly již jednou v osmdesátých letech odstraněny? Nebo je to způsob, aby mocná společnost, která má přátele na současném magistrátu, vydělala velké peníze na tom, že se uspokojí z veřejných peněz? …

Marxismus a etika

“Namísto staré buržoazní společnosti, s jejími třídami a třídními antagonismy, bychom měli mít společenství, ve kterém je svobodný rozvoj každého podmínkou pro svobodný rozvoj všech.“ Existuje rozšířený mýtus, že Marx buď etiku odmítal, nebo je jeho etika přinejmenším nekoherentní. Tyto teze jsou povrchní. Argumentoval například, že protiklady mezi kapitalisty a pracujícími „otřásly základem veškeré morálky, ať už morálky asketismu nebo potěšení,“ používal morální jazyk, aby odsoudil „upírskou“ povahu kapitalismu a ty, kdo jsou najatí, …

Vrtěti realitou: Útok na Flotilu svobody

Izraelská okupace Palestiny na sebe upozornila do té míry, že se opět dostala do hlavních zpráv masmédií. Izraelské po zuby ozbrojené komando provedlo v mezinárodních vodách zásah proti flotile se stovkami neozbrojených aktivistů mířících s humanitární pomocí do Gazy. Podotýkám, že mezi aktivisty byli i politici, spisovatelé, desítky novinářů, ale  i např. katolický arcibiskup  z Jeruzaléma, Hilarion Capucci (85). Poslední střet izraelské armády s civilisty si vyžádal nejméně 9 mrtvých na straně civilistů a desítky zraněných. Ke zraněním souvisejících …

Válka vedená bohatými

Uznávaný geograf David Harvey hovořil s Josephem Choonarou o vzestupu neoliberalismu a o tom, proč by měl být neoliberalismus chápán jako projekt vládnoucí třídy.

Radikální levice a krize

Příběh dvou časopisů Letos si připomínáme padesáté výročí vzniku New Left Review (NLR). Nebylo náhodou, že roku 1960 začal pravidelně vycházet (po neúspěšném prvním startu o dva roky dříve) také tento časopis, International Socialism.1 V pozadí zrodu obou byl vzestup Nové levice, která se bouřila jak proti západnímu kapitalismu, tak proti východnímu stalinismu, přičemž International Socialism a NLR představují dvě protikladné trajektorie časopisů zabývajících se socialistickou teorií. Není pochyb, že od roku 1962, kdy …

Potenciál vypnout Řecko

 Cena za takzvanou „záchranu“ Řecka jsou masivní škrty pro pracující lidi. Ty přicházejí i proti odporu nejmilitantnější pracující třídy v Evropě. Generální stávka 5. května byla velmi důležitá. Řecko je země, kde se generální stávky odehrávají poměrně často – ale toto nebyla pouze dobrá generální stávka. Měla kvality skutečného povstání pracujících.