17.listopadu zněl odpor proti školnému

Dne 17. 11. 2010 se od 12:00 konal pochod proti komercionalizaci vysokoškolského vzdělávání. Akce začala po dvanácté hodině na Palackého náměstí, promluvili 2 řečníci: jako první Josef Hawel za iniciativu Vzdělání není zboží! a jako druhá Tereza Stöckelová za iniciativu ProAlt. Poté se účastníci odebrali na pochod, který měl trasu z Palackého náměstí, přes Národní třídu, spodní část Václavského náměstí, ulicí Na příkopech, poté ulicí Celetná na Staroměstské náměstí, kde proběhla krátká zastávka, při které organizátoři …

Akční spolek nezaměstnaných a novela zákona o zaměstnanosti

Akční spolek nezaměstnaných (ASN) poslal před projednáváním novely Zákona o zaměstnanosti a sociálních zákonů kritický dopis a také analýzu bodů chstané novely, které se týkají nezaměstnaných, mimo jiné poslancům a senátorům. V dopise a analýze se vyslovil proti tomuto vládnímu návrhu. Na naši poštu odpověděli z politických stran KSČM a ČSSD s tím, že návrh novely nepodpoří. Ostatní strany, které jsou v poslanecké sněmovně a senátu, mlčí. Novela i s dalšími asociálními zákony byla schválena. I poté poslal ASN dopis stranám, že schválení nebylo …

Deset falešných a jeden skutečný důvod, proč zavést školné

V pondělí 15. listopadu se ve velké aule Filozofické fakulty v Praze konala přednáška sociologa Jana Kellera s názvem Deset falešných a jeden skutečný důvod, proč zavést školné, po níž následovala debata posluchačů s přednášejícím. Přednášku organizovala iniciativa ProAlt v rámci studentských akčních dnů k 17. listopadu, během nichž proběhla řada debat, happeningů i demonstrace proti komercionalizaci vzdělávání, a které pořádala Studentská komora rady vysokých škol ve spolupráci s dalšími organizacemi, kromě ProAltu třeba iniciativou Vzdělání není zboží. Pondělní přednáška a debata vyvolaly takový …

Účely a účely

Různé účely, ale výsledek stejný – zbytečně pokácený desítky let starý strom. Když se nějaká korporace, podnikatel, či obecní zastupitelé rozhodnou porazit mnohaletý mohutný strom, obvykle to vyvolá vlnu nevole minimálně u tamních obyvatel, kteří často sepisují petice, svolávají protestní akce, zvou média, aby se o tomto problému dozvěděli i jiní, atd.. Často se také stane, že stromy jsou pokácené, aniž se lidé o tom předem dozví. Někdy i pokud lidé protestují, prostě a sprostě někdo v noci …

Realita sociálně vyloučených lokalit

Je smutnou realitou, že v každém větším městě existují sociálně vyloučené lokality. V posledních letech se objevují i v městysech a vesnicích v rámci krajských samospráv, v Libereckém kraji existují tyto lokality např. ve Frýdlantském výběžku, nebo na Českolipsku. Statutární město Liberec je do jisté míry výjimečné v tom, že v něm zatím nejsou žádná komplexní ghetta1, složená z celých čtvrtí se stovkami obyvatel. Tuto situaci známe např. z Ústecka , či Ostravska. V Liberci se vyskytují menší lokality, nejčastěji to jsou jeden až dva …

Společně proti rasismu na fotbalových stadionech

Jedním z neblahých fenoménů současné společnosti je neonacismus. Většina lidí ho zná především z médií reprezentovaný v současnosti především Dělnickou Stranou Sociální Spravedlnosti, nicméně tato problematika má daleko širší charakter. Jedním z míst, kde dochází k častým neonacistickým projevům jsou fotbalové stadiony. Projevy rasismu se obecně začaly šířit již po roce 1989 v souvislosti se vzrůstající popularitou subkultury skinheads. Tato subkultura vznikla v 60. letech 20. století. Ze začátku se jednalo o apolitiky, ale časem se většina skinheads přiklonila k neonacismu, i když …

Nová strategická koncepce NATO

Ve dnech 19. – 21. listopadu se v Lisabonu konal kontra-summit proti setkání Severoatlantické aliance. NATO zde představilo a schválilo tzv. Novou strategickou koncepci (NSK). Proti politice této organizace a její nové doktríně demonstrovalo na mezinárodní demonstraci 20 000 lidí. Po pádu Východního bloku a rozpuštění Varšavské smlouvy si řada lidí i politiků myslela, že logicky bude rozpuštěno i NATO. To se nestalo a Aliance nyní začala formulovat svůj nový postoj k zásadně proměněnému světu. Kritika této instituce ale sahá mnohem dál, …

Státní kapitalismus v Rusku: Kapitola 2.1: Marx a Engels o povaze dělnického státu

Zlověstně znějící a obecně nepochopený termín „diktatura proletariátu“ používal Marx a Engels k označení obsahu, ne formy. Nejedná se o druh státu, který by měl nahradit kapitalistický stát. Pojem diktatura zde vyjadřuje prostě jen třídní nadvládu. Diktaturou je v tomto smyslu aténský městský stát, Římská říše, Napoleonova vláda, britská parlamentní vláda, Bismarckovo Německo i Pařížská komuna, neboť ve všech těchto režimech byla nějaká třída, či několik tříd, pod nadvládou jiné třídy. Ve spisech Marxe a Engelse je diktatura …

Právě vychází Ilona Švihlíková: Globalizace a krize, scénáře a souvislosti

Ilona Švihlíková: Globalizace a krize, scénáře a souvislosti, Grimmus, Všeň, 2010, ISBN 978-80-87461-01-3, 296 stran. Kniha Globalizace a krize se zabývá nejen vztahem fenoménu globalizace a četné frekvence krizí včetně současné, ale snaží se optikou systémové teorie a Kondratěvových vln nabídnout širší zakotvení vývoje globální ekonomiky. Pozornost je věnována změnám „vnějšího“ prostředí: ať se již týká vlivu nadnárodních firem, podoby globálního kapitálového trhu včetně spekulací či změn na globálním trhu práce. Z této části vyplývá i pokles ekonomické …