Jubilejní 50. číslo časopisu Solidarita

Lednové číslo Solidarity je oproti předchozím výjimečné. Jedná se totiž už o 50. číslo, které měsíc co měsíc pravidelně vychází. Byť je to s tu větším, tu menším prodlením od začátku dalšího měsíce, vždy nakonec vyjde. Svou pravidelností jsme tak jediným periodikem na radikální levici. Ale pravidelnost, která samozřejmě svědčí o určité vyspělosti, není tím jediným, co časopis Solidarita charakterizuje. Tím hlavním je jedinečnost pohledu, který nabízíme. Je to pohled zdola, pohled těch, kteří …

Promýšlet (listopadovou) revoluci

Jsou události symbolicky nastartované děním na Národní třídě argumentem pouze tržních politik, nebo je otázkou času, kdy falešně vzývané revoluční jádro bude rekonstruováno? – Nostalgie ve službách přítomného režimu. – Proč jsou dějinné tragédie ironizovány fraškami? – Od státního kapitalismu ke kapitalismu západního střihu. – Anebo pokus o typologii falešných výkladů revoluce. Pro nezanedbatelnou část radikálně levicové scény u nás, nebo alespoň scény, která si tak nechá říkat, je vztah k listopadovému dění …

První wikileaker? Lev Trockij

Každá revoluce s sebou nese také odhalení tajemství vlády svých předchůdců. Takto Francouzská revoluce odhalila neuvěřitelné náklady, které vydával královský dvůr na opulentní hostiny, večírky a jiné „společenské“ události. Stejně tak Ruská revoluce z roku 1917 odhalila tajné dohody, které uzavřel car a prozatímní vláda. Zveřejněním tajných dokumentů si nová sovětská vláda zajistila nenávist všech kapitalistických vlád, protože ač nebyly v první vlně zveřejněny všechny dokumenty, dalo se očekávat, že se tak v brzké době stane. …

Stávka odborů

Ve středu 8. prosince začala v Čechách první stávka státních zaměstnanců od roku 1989. Byla svolána odbory na protest proti drastickému snižování platů a omezování práv státních zaměstnanců. Z celkového počtu 650 000 státních zaměstnanců se ji zúčastnilo přes 148 000 a dalších 190 000 vyjádřilo stávkujícím podporu. Ve 21 městech pak stávkující uspořádali demonstrace, z nichž patrně největší proběhla v Brně. Iniciativa Pro-Alt již v úterý vyvěsila na budovu Národního muzea svůj transparent na podporu stávky. Podporu této stávce však …

Minuta hluku pro ministerstvo zdravotnictví

Ve středu 22. prosince 2010 uspořádala iniciativa ProAlt protest před ministerstvem zdravotnictví proti zvyšování limitů hluku. Ministerstvo zdravotnictví svým návrhem na zvýšení norem decibelů hodlá poškodit zdraví všech obyvatel ČR. Hesla zněla: “STOP ZVYŠOVÁNÍ LIMITŮ OBČANSKÉ TRPĚLIVOSTI” a “DÁREK POD STROMEČEK: VÍCE HLUKU PRO VŠECHNY”. Protestní projevy byly proložené rámusem píšťalek, trubek, řehtaček, pokliček. Dokud ministr zdravotnictví Heger neodpoví na předanou petici, nebudeme vědět, zda hluk k jeho uším dolehl. Z webu ProAltu

Nová ulice „ekonomických otroků“

Ve čtvrtek 16. prosince uspořádala inciativa ProAlt happening na propagaci zavedení tzv. Tobinovi daně. Již v roce 1972 ekonom James Tobin navrhl zdanění mezinárodních měnových transakcí malou daní, která znevýhodní krátkodobé spekulativní měnové obchody, při kterých jde o velké částky přesunované kvůli minimálním cenovým rozdílům. Takto získané prostředky by šly využít pro širší financování rozvojové spolupráce. Odmítáme proto přístup Nečasovy vlády, která (na rozdíl i od představitelů řady jiných států EU) proti Tobinově dani vystupuje. Happening …

Konference Dělnická třída dnes

S radostí jsem přijal pozvání na konferenci „Dělnická třída dnes“, kterou pořádala v pátek 17. prosince Ekumenická akademie Praha, za pomoci občanské iniciativy ProAlt. Základní téma „Dělnická třída dnes“ byla rámována kampaní za udržitelné výrobní podmínky v IT průmyslu v České republice i ve světě. Vystoupili tam mj. Linda Sokačová, ředitelka agentury Gender Studies, Pavel Čižinský z Iniciativy za práva migrantů a Lubomír Dlouhý, právník Odborového svazu Stavba ČR. Zároveň byly promítány krátké filmy o pracovních podmínkách v IT průmyslu …

Trestání svobodné vůle ve svobodném světě?

Slýcháváme, že žijeme v demokracii, ve svobodné zemi. Naši političtí představitelé to při různých příležitostech zmiňují, je to jakési zaklínadlo jejich počínání: ,, Žijeme ve svobodné zemi“. ,,Byli jsme zvoleni ve svobodných volbách – občané nám dali mandát udělat to a to…..“. A potom jdou a vydají zákony, které svobodnou vůli trestají. Novela zákona o zaměstnanosti Kdo nyní podá v práci výpověď, či rozváže pracovní poměr dohodou, bude mít (pokud mu vznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti) nižší podporu …

Zase korupce: tentokrát proti zdraví cizinců

V Parlamentu České republiky je v současné době projednávána rozsáhlá novela zákona o pobytu cizinců, přičemž jedním z hlavních témat této novely je právní úprava tzv. cestovního zdravotního pojištění cizinců. I když cizinci mají povinnost téměř při každém styku s českými úřady předkládat doklad o pojištění, přibližně sto tisíc jich z důvodu diskriminačně nastaveného zákona není účastníky systému veřejného zdravotního pojištění. Pro cizince je pojištění u českých pojišťoven značně nevýhodné. V mnohém totiž připomíná americký systém soukromých pojišťoven: zákon pojišťovnám prakticky …

WikiLeaks a liberální demokracie

WikiLeaks nedělá nic jiného než to, že bere vážně svobodu slova a právo na informace. Na těchto hodnotách stojí liberální demokracie. Jak je tedy možné, že se liberální demokracie cítí ohroženy a snaží se této organizace zbavit? Co se to vlastně děje, když WikiLeaks, organizace, která dostala mj. cenu od Amnesty International, začala být pronásledovaná i v tradičních liberálních zemích, jako je Švédsko, Velká Británie, Francie, a dokonce i Švýcarsko? Ještě den před odpojením jejího serveru ze …