Statní kapitalismus v Rusku: Kapitola 2.6: Odumírání státu a práva

Představitelé KSSS

Marx předpokládal, že se zavedením socialismu a odstraněním společenských tříd by měl stát zaniknout. Bez konfliktů mezi třídami a jinými sociálními skupinami by měl být jakýkoli stálý aparát násilí v podobě armády, policie a věznic zbytečný. Zrovna tak by měl zaniknout i právní řád, neboť „bez aparátu schopného vynutit si dodržování zákonů není právo ničím“. [95] Za socialismu budou existovat jen konflikty mezi jednotlivci. K potlačování takových provinění, ke kterým bude docházet i po odstranění chudoby – …

Statní kapitalismus v Rusku: Kapitola 2.5: Strana

Sjezd KSSS

Vzhledem k tomu, že Komunistická Strana Sovětského Svazu je vládnoucí stranou, musí být analýza její struktury, složení a fungování také analýzou státní mašinérie. Předtím, než se pustíme do analýzy fungování strany za Stalina, je důležité se podívat, jak mohla původně zcela demokraticky fungující strana (období před nástupem byrokracie) získat současný monolitní a totalitní charakter. Bolševici nikdy nebyli jednolitou nebo totalitní stranou. Právě naopak. Vnitřní demokracie měla v životě strany vždy zásadní význam. Tento fakt …

USAID jako nástroj zahraniční politiky Spojených států

Zahraniční politika USA dle oficiální propagandy Bílého domu podporuje demokracii, lidská práva a ekonomický rozvoj. Nicméně v oblasti rozvoje mnoho studií dokazuje, že mnohdy zájmy dárců předčí zájmy příjemců. Zahraniční pomoc Spojených států lze tedy pokládat za formu bezpečnostní politiky. Jaká může být motivace pomoci? Většina politologů se shoduje na tom, že zájmy příjemců jsou sekundární a že vztah mezi pomocí a humanitárními cíli má často negativní charakter. Spojené státy v minulosti často poskytovaly pomoc …

Problematika neonacismu a rasismu

V následujícím článku se zaměřuji na problematiku rasistických a neonacistických skupin či hnutí v obecné rovině. Problematika pravicového extremismu se z českého veřejného diskurzu v poslední době vytrácí, což považuji za chybu, a to zejména v souvislosti s politikou současné české vlády. Politika, kterou se tato vláda snaží prosazovat totiž dle mého názoru může zapříčinit, že se takovéto skupiny budou dále rozšiřovat (či dokonce mohou vznikat nové). V tomto článku jsem se tedy pokusil shromáždit to, jakým způsobem lze snížit inkorporaci …

Palestine papers: Izrael chce úplné ponížení Palestinců

Nedávno zveřejněné tajné dokumenty dokazují, že palestinští vyjednavači byli výměnou za vznik nezávislého palestinského státu připraveni přistoupit na téměř jakékoli požadavky Izraele. Navzdory tomu izraelští vyjednavači dohodu s Palestinci dál odmítají. Dokumenty, které zveřejnila panarabská televize Al-Džazíra, ukazují reálnou podobu vyjednávání o vzniku palestinského státu. Více než 1600 dokumentů detailně popisuje, jak Izrael v letech 1999-2010 jednal s Fatahem, který vede palestinskou samosprávu. Palestinští vyjednavači při nich dokonce nabídli i souhlas s izraelskou nadvládou nad Východním Jeruzalémem, …

Masy vyrazili do ulíc Záhrebu

Masy vyšli do ulíc Záhrebu, Rijeky, Splitu a Đakova. Keď pochodovali ulicami svojich miest a požadovali zmenu, pridali sa k nim aj mnohí zvedaví okoloidúci, ktorí sa nechali zatiahnuť do tohto spontánneho prejavu nespokojnosti. Iluzórna „alternatíva“, ktorú predstavuje oficiálna opozícia, poskytuje len malú útechu a po krajine sa šíri vlna hnevu, akcií a vzbúr proti sociálnej nespravodlivosti, rastúcej nezamestnanosti, korupcii a proti zlodejom z vládnucej triedy. Vedúci predstavitelia oficiálnej opozície a ľudia ako Dragutin Lesar (chorvátsky labourista) a Ivan Pernar …

V Benghází se rodí nová forma demokracie

Benghází, druhé největší město v Libyi a místo zrodu revoluce, oficiálně ustavilo revoluční radu, která vznikla během povstání. Tato rada je složena z vůdců povstání, představitelů rebelujících kmenů a velitelů povstalecké armády. Všechny funkce státu předala lidové kontrole – včetně věznic, ozbrojených složek a soudů. Kromě toho také organizuje distribuci potravin podle potřeb lidí a vzala si na starost i sociální péči o tisíce zahraničních dělníků, které jejich firmy nechaly napospas svému osudu. Provozuje také televizní a rozhlasovou stanici …

Ropa, Libye a pokrytectví Západu

Kaddáfí a Szarkozy

Muammar Kadáfí vládne Libyi už 40 let a je tak jednou z nejdéle vládnoucích postav v arabském světě. Během své vlády byl vždy ochoten uzavírat se Západem výhodné obchody. Když se Kadáfí v roce 1969 během vojenského převratu chopil moci, prezentoval se jako progresivní vůdce, jehož vzorem je egyptský vůdce Gamal Abdal Násir. Násirův radikální program reforem a jeho neochota sklonit se před imperialismem arabský svět v padesátých a šedesátých letech výrazně povzbuzovala. Kadáfího „socialistická republika“ však …

Mezinárodní den žen

Pochod na Mezinárodní den žen 2011

Mezinárodní Den Žen (MDŽ) je celosvětovým dnem, slavící ekonomické, politické a společenské výdobytky, jež si ženy vydobyly v minulosti, současnosti i budoucnosti. V některých zemích jako Čína, Rusko, Vietnam a Bulharsko je MDŽ státním svátkem. Prvně byl tento den slaven roku 1911, takže nyní – roku 2011 – slavíme stoleté výročí. Mezinárodní Den Žen připomíná události, k nimž došlo na počátku 20. století. Čili v době, jež byla charakteristická velkou expanzí a nepokoji v průmyslovém světě, a také populačním růstem a radikálními …

Bez práce nejsou dávky

Nezaměstnanost

Po přijetí vládního úsporného balíčku novel zákonů došlo již v prosinci k nárůstu nezaměstnanosti o procento. Kdo o práci přijde od ledna, dostane nižší dávky a zákonně novou hned tak nezíská. Jana Ridvanová zjišťovala, jestli vám úřady práce pomohou. V rámci úsporných opatření protlačila vláda na podzim v tzv. legislativní nouzi oběma komorami Parlamentu také novelu zákona o podpoře v nezaměstnanosti. Připomeňme si, co obsahovala zejména: snížila výši podpory, upřela její plnou výši těm, kdo sami podali výpověď, znemožnila …