Situace v Libyi, Bahrajnu a Jemenu fatálně ohrožuje demokratické procesy v arabském světě

Bombardování Libye

Nemohu si pomoci, ale opětovný, do očí bijící dvojí přístup mezinárodní komunity k porušování lidských práv, jak jej může nyní živě pozorovat v Libyi, Bahrajnu a Jemenu je vskutku fraškou. Západní cynismus má novou metastázu. Ačkoliv mezinárodní komunita trestá režim plukovníka Kaddáfího za zločiny spáchané proti jeho poddaným, tiše podporuje potlačení protivládních protestů v Bahrajnu a Jemenu. Populární povstání v arabských zemích, která podle některých pozorovatelů minulý rok zahájily protesty v Marokem okupované Západní Sahaře, dosud do …

Tabákové plantáže

  Tento článek přináší jiný pohled na kouření. Pohled, který je běžnému člověku nežijícímu v rozvojových zemích, či v tzv. třetím světě, skryt. Tabákový průmysl mimo jiné znamená odlesňování, devastaci životního prostředí, nepotravinářské využití polí, prohlubování chudoby, tvrdou práci na tabákových plantážích, kde pracují i děti. Příklad z Ugandy V názvu článku, který vydala African Press International 20.srpna 2010, který se dá přeložit jako: ,,Lesní porost v Ugandě vymírá tak rychle, jak tabákový průmysl roste“, se píše o tom, …

Romové a další etnika

  Když jsem před několika lety přijela do České Republiky, byla jsem poněkud překvapena, když jsem se doslechla o ohromné nenávisti, kterou Češi chovají vůči malé romské komunitě, jež v jejich zemi žije. Uvádím zde proto některá fakta o situaci Romů, kteří žijí v zemi odkud pocházím, tj. v Makedonii. Romská populace v Makedonii se těší všem občanským právům – stejně jako všechny ostatní etnické menšiny v zemi.   Což je důsledek vývoje, jenž začal koncem druhé světové …

Ústavní soud a asociální politika vlády

Na základě ústavní stížnosti skupiny poslanců ČSSD Ústavní soud zrušil balík škrtů v sociální oblasti, schválený parlamentem v prosinci minulého roku. Vzniká proto otázka, zda má toto rozhodnutí širší význam a zda není předzvěstí kolize vládní politiky s Ústavním soudem. V tomto článku se budeme zabývat nejprve rozhodnutím ÚS a jeho důsledky pro občany postižené škrty, potom širší otázkou, jaká je role ÚS v procesu tzv. reforem a při ochraně sociálních práv a základů sociálního státu. Význam rozhodnutí pro situaci občanů …

Zpráva o evropské konferenci Mezinárodní dohody pracujících v Paříži 20.2. 2011

Tato konference se zabývala žhavými problémy dělnictva a odborů v Evropě. Organizovala ji Mezinárodní dohoda pracujících, která se podílí na obranných bojích pracujících proti sociálním reformám, jež ničí chudší vrstvy, a proti privatizaci veřejného sektoru, tlaku na snižování mzdových tarifů a zhoršování sociálních práv. Sdružuje některé levicové politické strany, stranické frakce i odborové organizace. Konference se hodně věnovala tlaku EU a Mezinárodního měnového fondu na zaměstnance. Její rezoluce varovala před plány vládnoucí třídy ve státech EU, …

Statní kapitalismus v Rusku: Kapitola 3.1.: Ekonomika dělnického státu

Předtím, než si popíšeme základní rysy ekonomiky dělnického státu, je nutné zmínit jeden velmi důležitý fakt. Marx a Engels očekávali, že revoluce začne ve vyspělých zemích. Předpokládali tedy, že nová společnost by měla být již od svého vzniku materiálně i kulturně vyspělejší než většina ostatních vyspělých kapitalistických zemí. Ne každá prognóza se však musí splnit. A tak se ani historie neměla odvíjet přesně podle Marxova a Engelsova očekávání. Nakonec to totiž bylo Rusko, jedna …

Islamofobie – Nový rasismus postavený na starých předsudcích

  Je opravdu tak nepochopitelné, že se tolik muslimů v Británii cítí jako v obklíčení? Posledních třicet let musí čelit stále rostoucí islamofobii. Bulvární noviny i respektovaný tisk jsou plné senzačních příběhů o islámských teroristech, radikálních duchovních a muslimech, svádějících mladé bílé dívky. Domy muslimských rodin, mešity a dokonce i hřbitovy jsou častým terčem útoků. A nyní se k této štvanici připojil i britský předseda vlády. Útok předsedy konzervativců je součástí mnohem širšího fenoménu – islamofobie jakožto formy rasismu, která …

Společnost strachu

Současná česká vláda založila svou existenci na vyvolávání strachu. K moci ji dostal mediálně silně podpořený, byť iracionální strach z bankrotu a z osudu Řecka. Pokud by se nezačalo jednat, přišel by podle této vlády MMF – strach spojený s aplikací jeho politik má už dnes globální rozměr, stejně tak ale i hněv proti této neoliberální instituci. Kalousek vyvolává umělý strach, že „nebude na důchody“, pokud neprovedeme penzijní reformu, ze které budou profitovat jen penzijní fondy. …

Půda na prodej

Půda je základ. V půdě je živo, je plná organismů a přírodních procesů. Z půdy rostou rostliny a stromy, které vytvářejí prostor a podmínky pro život na zemi. Život na Zemi je provázán. Lidé ale tyto vztahy narušují a neberou je v potaz. Půda je předmětem, něčím co lze vyměnit za peníze, bez ohledu na to, co se s ní stane.   Super, hyper, atd. Na konci roku 2005 bylo v ČR 560 supermarketů, 190 hypermarketů a 37 nákupních centrech. …

Antifašistické spojenectví v Novém Bydžově

V sobotu 12. března se udála v malém východočeském městečku událost, na které se pokusil zviditelnit pan Vandas a jeho stagnující DSSS. Je nutno podotknout, že se mu to bohužel podařilo. K jeho exhibici mu však lví měrou pomohl starosta Nového Bydžova Pavel Louda z ODS. Ten vsadil na osvědčenou kartu jeho kolegů Řápkové a Čunka, kteří zneužili problémy v sociálně vyloučených lokalitách pro získání politických bodů v protiromsky naladěné české společnosti. Je nutno zdůraznit, že povětšinou drobná kriminalita, …