Sofismata neoliberálních reforem

Hnutí sofistů ve starověku a jeho reformní následovníci dnes   Ministerstvo školství v čele s ministrem Dobešem představilo ve svém Návrhu zákona o vysokých školách několik inovací: v rámci snahy o zefektivnění a optimalizaci výuky plánuje zavést dvouleté studijní programy – jakési předstupně bakalářského studia. Ty by byly prakticky orientovány na výkon budoucí profese a program by odpovídal přibližně dnešní náplni vyšších odborných škol. Stejně jako malé – zkrácené bakalářské studium, cestou k „vysokoškolskému titulu snadno a rychle“ by se …

Brno blokuje!

Svědkem nejzávažnějších letošních prvomájových událostí v České republice se stala moravská metropole – Brno zažilo srocení stovek fašistů, konkrétně tuzemských příznivců a zahraničních spřátelených Dělnické strany sociální spravedlnosti, strany, jež je převtělením soudně zrušené Dělnické strany. Jako protiakce z řad občanské společnosti, která se zde sešla v plné barvitosti nejrůznějších politických a jiných názorových směrů, vznikla iniciativa „Brno blokuje!“, jejímž bezprostředním záměrem bylo zmobilizovat brněnské obyvatele a potažmo občany za účelem vytvoření živé hráze vůči naplánovanému …

Úsporná opatření se obracejí proti šéfům

Portugalsko se po Řecku a Irsku stalo třetí zemí EU, která požádala o evropskou pomoc. Portugalská vláda „hlídačů“ vedena premiérem Josém Socratesem požádala před časem Evropskou komisi o finanční podporu. Je to další znamení toho, že hon za úspornými opatřeními, který probíhá po celé Evropě, se obrací proti svým původcům. Portugalská žádost přichází jen pár týdnů poté, co státy eurozóny přijali tzv. „Pakt pro euro“ Pakt usnadňuje zemím jako je Německo a Francie vnucovat neoliberální opatření slabším …

ThyssenKrupp: právo nebo imunita?

Nebe nad Turínem bylo v noci mezi 5. a 6. prosincem 2007 ozářeno obrovským požárem: hořela 5. linka oceláren ThyssenKrupp a při požáru zahynulo 7 dělníků. Následné vyšetřování ukázalo, že zásadní význam pro vznik požáru mělo rozhodnutí managementu koncernu ThyssenKrupp v Itálii neinvestovat 800 tisíc eur do nových systémů pro zaručení bezpečnosti práce: turínský závod měl být za několik měsíců zavřen a jeho výroba přesunuta do města Terni (střední Itálie), tudíž investice by nebyla rentabilní. Státní zástupitelství v Turíně se …

Třídy? Dnes?

V souvislosti dříve s alterglobalizačním hnutím a nyní s krizí se hovoří o tom, kdo by mohl být nositelem společenské změny. V 60. letech se mluvilo o studentech, poté o rolnících ze zemí Třetího světa. Na přelomu tisíciletí přišli Michael Hardt a Antonio Negri s koncepcí multitudy. Ve všech případech se v úvaze o novém nositeli změny předpokládá, že pracující třída, už nebude hrát tak klíčovou roli, protože buď úplně zmizela nebo se zásadně proměnila. V českém prostředí na tento motiv narazil …

Státní kapitalismus v Rusku: Kapitola 3.2.: Dělníci a výrobní prostředky

V Komunistickém manifestu se praví: V buržoazní společnosti slouží živá práce k akumulaci, tj. k vytváření akumulované práce. V komunistické společnosti slouží akumulovaná práce ke zlepšování, obohacování a podpoře života dělníka. V buržoazní společnosti takto dominuje minulost nad přítomností, zatímco v komunistické společnosti dominuje současnost nad minulostí. V buržoazní společnosti je kapitál nezávislý a má svou individualitu. V komunistické společnosti bude akumulace podmíněna potřebami lidí. V kapitalistické společnosti je to naopak akumulace, která určuje rozsah zaměstnanosti a míru mezd – …

Pěkná srst – utrpení a smrt

Je 21. století a lidé stále zabíjejí živé tvory pro jejich srst, ze které pak vyrábí oblečení. A to i přesto, že je možné vyrábět takové napodobeniny kožešin, které jsou jen těžko k rozeznání od pravých. Zvířata, která mají tu smůlu, že po jejich srsti stále prahne spousta lidí, jsou chována v krutých podmínkách, či jsou krutými způsoby lovena. Každoročně se pro srst zabijí desítky milionů zvířat. Čína Čína je největší světový vývozce kožešin. Lišky, norci, králíci, psi, …

Občanská společnost se probudila

Mám pocit, že je třeba trochu bilancovat. Vývoj demonstrací proti nacionálním radikálům ve mě vyvolává mírný optimismus. Nový Bydžov byl letos první vlaštovkou a v Krupce to pokračovalo. Napjatě jsem očekával, jak to bude vypadat v Brně, a jsem mile překvapen, že došlo na pomyslné lámání chleba. Tak tedy jaké jsou moje postřehy: Nový Bydžov Demonstranti z řad Romů převládají. Svolávatel původního shromáždění Rom (Já). Místní samospráva srdnatě bojuje za to, aby bosohlaví hnědokošiláči pochodovali …

Jakou potřebujeme alternativu?

Co se týče korupce, nejedná se jen o český fenomén. Naopak, je to jeden ze základních mechanismů, kterými kapitál za normálních okolností zajišťuje, aby se z parlamentní demokracie nestala skutečná vláda lidu. Poslanci a státní správa vůbec prý hájí zájmy společnosti jako celku. Každému je však jasné, že se politici každodenně stýkají s těmi, kteří se dostali na své mocenské pozice bez jakýchkoliv voleb – s bankéři, podnikateli, vlastníky médií atd. Aby se politici cítili těmto …

Vítejte ve třetím světě

Četla jsem články a viděla dokumenty o porušování bezpečnosti práce při používání pesticidů v zemích třetího světa. Bylo mi zle z toho, jak tamní lidé pracují za malé platy a ještě je ohrožováno jejich zdraví jedovatými látkami a trpí příznaky otravy. To co se děje tam, děje se však i zemích, jako je Česká republika. V rozvojových zemích jsou na tom lidé ale daleko hůře, chudoba je mnohem větší, než u nás a práva pracovníků jsou daleko hůře vymahatelná. Ovlivnit chování …