Příroda versus miliony

Těch opravdu vzácných míst, kde žijí chránění živočichové, není v Praze mnoho. Jedním z nich byla lokalita v Praze 3 zvaná Parukářka. Trocha historie Ve středověku bývala na vrchu sv. Kříže (276 m n. m.) velká zemědělská a viničná usedlost, kterou roku 1804 koupil parukář Jan Hrabánek. Podle jeho profese se této oblasti začalo říkat Parukářka. Vrch je tvořen břidlicemi s jílem, drobami1 a křemenci, vzniklými v prvohorách. Tyto křemence byly důležitou stavební surovinou a na několika místech se zde …

17. listopad také proti DSSS

Dne 17. 11. 2011 se v hlavním městě konalo několik protestních shromáždění proti asociálním krokům vlády. Sváteční den ale pokazila akce DSSS, jejíž příznivci se sešli na Jungmannově náměstí v centru Prahy. Proti tomuto shromáždění se rozhodli protestovat antifašisté a za místo srazu si vybrali nedaleké Betlémské náměstí. Po druhé hodině odpolední ho naplnilo okolo 300 účastníků. Po zahájení demonstrace promluvil aktivista Markus Pape, který varoval před možnou radikalizací obyvatelstva v souvislosti s prohlubováním ekonomické krize. Problémem této radikalizace …

Státní kapitalismus v Rusku:kapitola 6:Je stalinismus barbarstvím?

Slovem „barbarství“ je možné označit různé věci. Mluvíme o barbarském vykořisťování dělníků, barbarském útlaku koloniálních národů, o barbarském vraždění Židů nacisty atd. „Barbarstvím“ zde neoznačujeme nějaké dějinné období lidstva s určitými společenskými vztahy, ale některé aspekty jednání vládnoucí třídy. To se přitom může týkat i třídy, která je historicky progresivní. Mluvíme například o barbarském vyhánění rolníků v Británii v době nastupujícího kapitalismu, o barbarském vykořisťování obyvatel Jižní Ameriky atd. Slovo „barbarství“ však může mít i docela jiný význam. Může …

Petrohradský parlament proti „gay-propagandě“

Petrohradský zákonodárný sbor schválil 16. listopadu v prvním čtení návrh zákona oficiálně namířeného proti „veřejné propagaci homosexuality, bisexuality, transsexuality a pedofilie (!)“, který ale v praxi znamená krok zpět do nedávné doby, kdy homosexualita byla trestná. Po přijetí tohoto zákona bude každý, kdo veřejně projeví svou homo-, bi- nebo transsexualitu, moci být potrestán pokutou od 1000 do 3000 rublů (asi 600 až 1800 Kč). V případě, kdy se podobně proviní právnická osoba, může pokuta činit až 50 000 …

Největší stávka v Británii od roku 1926

V Británii byla v noci na 30. listopad započata celodenní stávka historického významu. Šlo o největší stávkovou akci od roku 1926. Zúčastnilo se jí přes dva a půl milionu lidí. 30 odborových centrál organizovalo na 1000 demonstrací napříč celou Británií. Přes půl milionu lidí se zúčastnilo pochodů, včetně 10 000 v Dundee, 20 000 v Bristolu a 50 000 v Londýně. Řetězy stávkujících byly pevné a početné, stávkující projevovali zápal a odhodlání. Zapojili se pracující a sympatizanti napříč všemi profesemi – od hrobníků až …

Palestinští „svobodní jezdci“ zatčeni v autobuse na cestě do Jeruzaléma

KONTROLNÍ STANOVIŠTĚ HIZMA, Západní břeh – Šest palestinských aktivistů, kteří svou nenásilnou taktikou připomínají americké hnutí za lidská práva, nastoupilo do autobusové linky spojující židovské osady na západní břehu s Jeruzalémem. V momentě, kdy se aktivisté pokusili přejet na předměstí přes izraelské kontrolní stanoviště, byli okamžitě zatčeni. Členové skupiny, která je součástí sítě nezávislých aktivistů na západním břehu, se sami nazývají „svobodnými jezdci“. Vypůjčují si tak jméno od občanskoprávních aktivistů, kteří v šedesátých …

Začíná proces s Bradleym Manningem

Americký voják Bradley Manning, obviněný z toho, že předal tajné diplomatické dokumenty serveru Wikileaks, stane 16. prosince poprvé před vojenským soudem. Den před jeho čtyřiadvacátými narozeninami tak začne proces, který je smutným dokladem toho, jak americká vláda úzkostlivě tají obsah své zahraniční politiky, jakož i hanebné zločiny, jichž se dopouští její vojáci na zahraničních misích. Manning je obviněn z více než dvaceti trestných činů, mezi kterými nechybí například neoprávněné nakládání s utajovanými informacemi, ohrožení bezpečnosti státu …

Škola a symbolické násilí

Když v 60. a 70. letech francouzský sociolog Pierre Bourdieu zveřejňoval svoje výzkumy o francouzském školství, vyvolal velkou společenskou diskusi. Bourdieu se totiž v několika svých pracích zaměřil na fungování francouzského školství od základních škol až po univerzity. Jedná se především o tři díla: Les Héritiers (1964, „Dědici“), La Reproduction (1970, „Reprodukce“; napsáno s J. C. Passeronem, zaměřuje se na koncept symbolického násilí) a La Noblesse dʼÉtat (1989, „Státní smetánka“; zaměřuje se na selekci studentů francouzských univerzit a tzv. Grandes écoles). Bourdieu …

David Harvey a obnova základů levicového myšlení I

9. listopadu proběhla debata o neoliberalismu na půdě Socialistického kruhu (bude k zhlédnutí na TV Solidarita). Rudolf Převrátil, který promluvil o pojetí neoliberalismu u Davida Harveyho, rozšířil svůj příspěvek v textu pro Solidaritu. Přinášíme první část. Levice má mnoho důvodů k nespokojenosti se svou myšlenkovou výbavou. Na její hlavní problém upozorňuje – jako obvykle provokativním způsobem – Slavoj Žižek výrokem, že je snazší představit si konec světa než konec kapitalismu. Současný kapitalismus se přitom ubírá směrem, který …

Egyptská revoluce nabírá nový dech

Nová masivní vlna stávek rozptýlila naděje vládnoucí egyptské vojenské Rady (SCAF), že jí listopadové volby do parlamentu umožní obnovit pořádek a stabilitu. Stávky se zúčastnili zaměstnanci pošty, učitelé, dělníci z cukrovaru, univerzitní pracovníci, řidiči autobusů, letištní personál, lékaři, pracovníci ministerstva zavlažování a mnoho dalších. Jejich základním požadavkem je odstranění institucí Mubarakovy státní mašinérie a zvýšení mezd. SCAF začala zoufale nabízet řadu ústupků, aby předešla dalším masovým stávkám, a občas v tom byla i úspěšná. Podařilo se jí …