Obludárium

Kámen na krku Při četbě zpráv z českých zpravodajských portálů nevěří občas člověk vlastním očím. Naneštěstí to nevylepšují ani některá široce medializovaná prohlášení z levicového prostředí. V poslední době se jednalo hlavně o dvě události: letáková akce Svazu mladých komunistů Československa (dále SMKČ) zaměřená proti Václavu Havlovi a kondolenční dopis do KLDR zaslaný Vojtěchem Filipem.   Tyto postoje mohou být velkou zátěží pro levici – bývají často generalizovány a ztotožňovány s levicovým přístupem obecně. Už jen proto …

Státní kapitalismus v Rusku: Ruská ekonomika a Marxův zákon hodnoty

Karl Marx (zdroj:guardian.co.uk)

Podle Marxe a Engelse je zákon hodnoty základním principem, z něhož vyplývají všechny ostatní zákonitosti kapitalismu a jenž odlišuje kapitalismus od všech ostatních ekonomických systémů: „Již samotná hodnota výrobku v sobě obsahuje zárodek celého kapitalistického způsobu výroby, antagonismu mezi kapitalisty a námezdními dělníky, průmyslovou rezervní armádu a krize.“ Zákon hodnoty je tedy základním zákonem marxistické politické ekonomie.   V úvodu své učebnice politické ekonomie nám dva přední sovětští ekonomové, Lapidus a Ostroviťanov, položili otázku: „Zahrnuje politická ekonomie …

Dvě poznámky ke knize „Původ kapitalismu“

V roce 2011 vyšla v edici Socialistického kruhu kniha významné kanadské badatelky Ellen Woodové Původ kapitalismu – delší pohled. Autorka ve svém díle navrhuje novou genealogii kapitalismu, ve které hrají zásadní roli tři prvky:   vznik konkurenčního trhu s  potravinami a základními potřebami, do kterého jsou zapojeny široké vrstvy obyvatelstva; změna v kvalitě prostředků dobývání nadhodnoty a přechod od prostředků politických, založených na politických privilegiích, k prostředkům ekonomickým, založených na smlouvě v organizaci výrobních vztahů; specifický …

Naše krize v Leninových očích

Začněme pozitivně. Evropa prý není v pouhé krizi, nýbrž v hluboké krizi. Tvrzení bude nejspíše pravdivé, neboť by dnes klidně někdo mohl vydat druhý díl ke knize Společnosti pozdní doby, třeba s podtitulem Krize pozdní doby. Bezpochyby by se podobně jako u prvního dílu jednalo o řadu povrchních žurnalistických termínů. Kupříkladu: dluhová krize, krize eurozóny, finanční krize, morální krize, bankovní krize, krize důvěry… Jak číst tento telefonní seznam krizí všeho druhu? Nabízí se asi jediný způsob: …

Nic se nenaučili a nic nezapomněli…

Bruselský summit z konce ledna 2012 je považován za velké vítězství Angely Merkelové. Témata růstu a zaměstnanosti ustoupila, jako už po několikáté, do pozadí, protože byla mediálně „přebita“ německým návrhem na institucionalizovaný „dozor“ nad řeckým hospodařením. Ten byl sice nakonec odmítnut, ale restriktivní fiskální pakt, který je „závazný a platný navždy“, jak ho popsala německá kancléřka, byl přijat 25 zeměmi z 27 (s výjimkou Velké Británie a České republiky). Přístup, že německá hospodářská politika je vzorový model, …

Nestojíme o záchranu měnové unie

Řecko má vystoupit z měnové unie a německá levice by si měla naléhavě rozmyslet svůj postoj k Evropě. Costas Lapavitsas je nejen profesorem ekonomie, ale i přítelem jasného slova. Zde je interview, které nabízí bohatou látku k diskuzi. Kolega z redakce měl jasno: „Tento muž se musí objevit v časopise!“ Tím mužem je Costas Lapavitsas. Redakotor Marcel Bois seděl v publiku, když Costas Lapavitsas polemizoval v Londýně na konferenci časopisu Historical Materialism s dalším levicovým ekonomem. Tématem byla krize eurozóny …

Slovensko: O gorilách a lidech

V r. 2005 si pracovník slovenské tajné služby SIS všiml častého výskytu vládních limuzín před činžákem v centru Bratislavy, kde bydlel. Vedlejší byt patřil člověku ze společnosti Penta, který si tam zval politiky. Zakrátko zahájila SIS odposlech pod krycím názvem „Gorila“ dle přezdívky majitele konspirativního bytu. Spis Gorila by měl při přetištění na stránkách Solidarity více než 50 stránek. Jde o protokoly z odposlechů. V protokolech mluví odposlouchaní s největší samozřejmostí o „provizích“ pro úředníky a politiky při privatizacích a obchodech se …

Proč ne narovnání?

Do sněmovny se dostal návrh na takřečené majetkové narovnání mezi církvemi a státem. Již jednou, dokonce za pravicové většiny, v ní neprošel návrh Topolánkovy vlády, že se církvím poskytne nestydatých a nerealistických 270 miliard korun, které jim měly být vypláceny postupně během šedesáti let. V přípravné komisi za účasti vládních odborníků a právníků zastupujících církve se tentokrát projednává několik mnohem skromnějších variant objemu nemovitého majetku a peněz, které by stát poskytl těmto subjektům.   Potíže spojené …

Za svobodné vysoké školy – dosavadní vývoj a vyhlídky

Iniciativa Za svobodné vysoké školy vznikla v návaznosti na veřejnou debatu Reforma vysokých škol a její důsledky, která se konala 13. 12. 2011 na FAMU, a na následné demonstrace 14. 12. 2011 na podporu Rady vysokých škol a České konference rektorů, projednávajících se zástupci MŠMT připomínky k navrhované reformě vysokých škol. Cílem iniciativy je usilovat o zachování svobodných vysokých škol a jejich samosprávy. Zároveň chce aktivně bránit tomu, aby byly přijaty současné věcné záměry zákonů, prosazované MŠMT a vládou (meritem obou záměrů …

Prohlášení iniciativy Za svobodné vysoké školy

Akademické svobody a samosprávu vysokých škol studenti spolu s pedagogy vydobyli před dvěma desetiletími jako díl na obnovených svobodách celé společnosti. Za svobodné považujeme vysoké školy tehdy, rozhoduje-li akademická obec s patřičným zastoupením studentů, vyučujících i vědeckých pracovníků o všech důležitých otázkách školy demokraticky a nezávisle na politických a ekonomických tlacích zvenku. Současná vláda prosazovanými změnami vysokoškolských zákonů tyto svobody zásadně ohrožuje.   Nehájíme status quo veřejných vysokých škol – známe jako akademická obec jejich stav lépe …