Paměti dělníka Václava Holka

Následující pasáž z pamětí Václava Holka (1964–1935) dělníka, sociálního demokrata a později vychovatele mládeže, se odehrává v Ústí nad Labem okolo roku 1885, kde autor, tehdy mladý nádeník, žil se svou družkou a pracoval ve zdejších sklárnách a cihelnách. Holkovy Paměti vydalo v minulém roce nakladatelství Svoboda Servis jako jedenáctý svazek edice Socialistický kruh. Světlo naděje Když jsem opět jednoho večera zašel ke svému sousedovi, ševci Honsovi, kterého jsem před nedávnem poznal prostřednictvím jeho bratra truhláře …

Kdo za to může?

Žijeme ve zvláštní době. Ve čtvrtek 5. dubna jsem sledoval v televizi pořad Máte slovo s ministrem práce a sociálních věcí Drábkem a dalšími hosty. Kromě jiného v pořadu zaznělo, že někteří důchodci „kradou“ v obchodech suché rohlíky, poněvadž jsou zkrátka chudí. Mimoděčně se mi vybavila sloka kdysi populárního songu: „Zdá se mi děsné, že rozdíly jsou u nás velice těsné.“ Dnes jsou sociální rozdíly děsné. Nejde jen o důchodce, kteří nemají na pečivo. Není pravděpodobně třeba vypočítávat všechny …

Státní kapitalismus v Rusku: Zákon hodnoty v monopolním kapitalismu

V Kapitálu považuje Marx kapitalismus za systém založený na volné hospodářské soutěži. To jsou podmínky, za nichž se plně uplatňuje marxistický zákon hodnoty. Jak je to však v kapitalistickém systému, kterému dominují monopoly? Jediným marxistickým ekonomem, který se podrobně zabýval působením zákona hodnoty v monopolním kapitalismu, byl Rudolf Hilferding. A to ve své knize Das Finanzkapital (Vídeň, 1910). Hilferding říká, že z Marxovy teorie hodnoty nelze odvodit žádný obecný princip, který by vysvětloval směnný …

Kapitalismus proti demokracii

Jaký je vztah kapitalismu a demokracie tváří v tvář současné ekonomické krizi a jak se tento vztah vyvíjel historicky? Co znamená dosazování „technokratů“ na místo demokraticky zvolených vlád např. v Itálii a Řecku? Jak bylo dosaženo třídního kompromisu a kdy od něho může být vládnoucími třídami upuštěno? Ve 21. století se hlásí všichni politici téměř bez výjimky k demokracii. To platí nejen pro Obamu, Sarkozyho nebo Merkelovou, ale také pro Nicka Griffina z fašistické BNP. I zcela zjevně antidemokratické politické síly …

Z bláta do louže

Iniciativa Za svobodné vysoké školy se připojila k platformě Stop vládě, která sdružuje iniciativy a odborové svazy v dubnových protivládních protestech. Tento krok odůvodnila mj. tím, že případné odstoupení od Dobešových věcných záměrů zákonů nemění situaci. Vše totiž nasvědčuje tomu, že vláda chce prosadit reformu terciárního vzdělávání jakýmikoli prostředky, tedy i cestou novelizací současné legislativy. Prvnímu návrhu takové novely, který spočívá v zavádění neoliberalismu do systému financování vysokých škol, věnujeme následující analýzu. I. Před několika dny …

Tři rysy zavádění neoliberálního způsobu vlády ve vzdělávání

Na prosinec loňského roku jsme připravili rozhovor s prorektorem Univerzity Karlovy Stanislavem Štechem O neoliberálním klystýru vysokých škol. Tématu neoliberální reformy vzdělávání autor tentokrát věnuje vlastní článek pro Solidaritu. Ve světě se již v první polovině devadesátých let i do oblasti veřejných služeb v gesci státu začal vlamovat soukromý kapitál a tržní logika. Nevnímali jsme dost pozorně v té době spíše okrajové a jako exces vnímané výroky, že vzdělání je zboží. Situace začala být vážná v okamžiku, kdy apetit …

Škrty v hasičském sboru a bezpečnostních službách

Vládou vedené zeštíhlování veřejných služeb se týká i hasičů a policistů. Zahraniční zkušenost napovídá, že cílené podfinancování těchto složek má vést k jejich postupné likvidaci a nahrazování soukromými agenturami. Policie má v budoucnosti především držet na uzdě sociální hnutí, která představují zřídla odporu proti systému. Jedná se o velmi vážné nebezpečí pro občany ČR. Aby mohla vláda stále snižovat daně ze zisku, poskytovat ještě rozsáhlejší pobídky a daňové úlevy nadnárodním korporacím a vytvářet ještě lukrativnější zakázky pro banky, …

Reformy znamenají snížení dostupnosti péče a komercionalizaci zdravotnictví

Člen zdravotnické skupiny ProAltu a absolvent lékařské fakulty David Miler přibližuje v rozhovoru pozadí tzv. zdravotní reformy. Ačkoli privatizované zdravotní systémy dnes v zahraničí naprosto selhávají a poskytují kvalitní služby jen pro zámožnější část společnosti, Nečasova vláda reformuje české zdravotnictví podle jejich obrazu. O zdravotnictví se mluví jako o jedné ze základních funkcí sociálního státu. Péče je zde poskytována na základě všeobecného pojištění. Jinak je tomu v USA, kde zdravotnictví, včetně pojištění, je plně komerční. Je sociální …

Projekt „transformace“ ústavů sociální péče

V rámci sociální reformy bychom neměli přehlížet záměr Ministerstva práce a sociálních věcí proměnit charakter ústavů pro zdravotně indisponované. „Reformní“ slovník se i zde zaklíná „transformací“, vše ale nasvědčuje tomu, že počet a služby ústavů mají být výrazně osekány. Vláda „šetří“ na těch, jejichž možnosti sebeobrany jsou zákonitě nižší. „Transformace je změna velkokapacitní ústavní služby pro lidi s postižením na bydlení a podporu v běžném prostředí. Lidé s postižením díky transformaci přecházejí z velkých ústavů do bytů či rodinných domů …

Drábkovy reformy – cesta k nevolnictví

Současná vláda podniká další kroky proti nezaměstnaným pod záminkou, že významné procento z nich zneužívá sociální dávky, ačkoli poslední průzkum prokázal, že se jedná o promile. Ve skutečnosti jde o budování velmi důmyslného systému strachu pro ty, kteří o svou práci ještě nepřišli, a o ponižování těch, kteří se o práci ucházejí. Nový institut veřejné služby, tedy nucené práce s „lidskou tváří“, je potom v rozporu s Listinou. Na začátku dubna tohoto roku zveřejnil Evropský statistický úřad aktuální údaje o nezaměstnanosti …