Stav sociálního systému po reformě

Vláda vede útok na sociální systém v několika směrech: 1. Způsobila rozklad úřadů práce a snaží se privatizovat zprostředkování zaměstnání. 2. Omezuje výši dávek – fakticky zaniká podpora v nezaměstnanosti, redukuje se systém pomoci v hmotné nouzi. 3. Organizuje šikanózní opatření proti nezaměstnaným, například program DONEZ. 4. Buduje systém nucených prací – veřejnou službu. 5. Provádí a podněcuje represe proti lidem, kteří již propadli děravou sociální sítí na dno společnosti. 1. Rozklad veřejných služeb zaměstnanosti …

Tomu se říká volný trh

Rozhovor s americkým politologem Ronaldem Coxem o krizi, moci korporací a alternativách v éře neoliberálních dystopií. Ronald W. Cox působí na katedře politických věd Mezinárodní floridské univerzity v Miami. Přes dvacet let se zabývá politickou ekonomií a zahraniční politikou USA. Vydal knihy Power and Profits: U.S. Policy in Central America (1994) a U.S. Politics and the Global Economy: Corporate Power, Conservative Shift (1999). V současnosti pracuje na své další publikaci Continuities of Empire: Business Interests and US Foreign …

Základní práva a svobody – to je, oč tu běží

Česká republika, zastoupená vládou a prezidentem V. Klausem, již třetím rokem intenzivně usiluje o výjimku z Listiny základních práv Evropské unie, která tvoří právně závaznou součást tzv. Lisabonské smlouvy. Aktuální situace se dnes jeví téměř jako nevratná – občané, ale i právnické osoby z České republiky by měli přistoupením Chorvatska k Evropské unii přijít o možnost domáhat se práv z Listiny. Jako každý dokument má logicky i Listina jak svoje zastánce, tak rovněž ideové odpůrce. To by však nemělo zastřít …

Chudoba jako výnosný byznys

Skutečnost, že ubytovávání sociálně slabých a vyloučených je výnosný byznys, je mezi odbornou veřejností známým faktem. Je však třeba s touto skutečností seznamovat i širokou veřejnost, dříve než se její podstatná část stane obětí tohoto byznysu. V Liberci existuje asi 10 ubytoven. Ceny pokojů, které jsou nabízeny klientům, se od sebe příliš neliší. Vždy jde o řády tisíců korun. Avšak ubytovací podmínky jsou různé. Někde jsou relativně dobré, v těchto prostorách jsou většinou ubytováni zahraniční, nebo i tuzemští …

Holešovská výzva: útok na demokracii?

V polovině března proběhla také demonstrace tzv. Holešovské výzvy, ta se dosud vyznačovala silnou apolitičností. Výzva však především děsí nacionalizujícím obsahem jejího rozporuplného a „tekutého“ sdělení. Pohled na demonstraci Holešovské výzvy 15. 3. na Václavském náměstí v Praze byl dost zvláštní. Na rozdíl od jiných protestů na ní bylo mnohem méně transparentů a hesel, místo nich vlály nad hlavami české vlajky. Také někteří účastníci byli národními barvami i pomalovaní, v pozorovateli tak budili spíše dojem fanoušků na mistrovství v hokeji …

Otevřená situace

V březnu jako předzvěst jarních protestů proběhla protivládní demonstrace ProAltu, tu následovala demonstrace proti „reformnímu“ omezování dostupnosti zdravotní péče. Jak se bude odpor proti vládě dále vyvíjet? Aktuální stav veřejného mínění se patrně mění. Toho jsme si mohli všimnout na nedávných protestních akcích, tedy konkrétně na demonstraci „Stop vládě a občanské zatčení ministrů“, jež se uskutečnila 13. března 2012, a na protestu proti zdravotnické reformě, který byl uspořádán 27. března 2012. Zatímco první akci pořádala …

Všichni společně: Stop vládě!

Mluvčí iniciativy ProAlt o budoucnosti společné protivládní platformy občanských iniciativ a odborových svazů. Demonstrace 21. 4. a jí předcházející Týden protestů jsou prvními společnými akcemi vznikající platformy odborů a občanských iniciativ Stop vládě. Jedná se o organizace, které k sobě dříve hledaly cestu jen obtížně a ztuha. Vznikající platforma odborů a iniciativ dává nesouhlasu s vládní politikou čitelnou, akceschopnou a zároveň nepřehlédnutelnou podobu. Bez přehánění se jedná o historický moment, neboť takto široká platforma by ještě před několika lety nebyla vůbec myslitelná. Je …