Překonávání globálního kapitalismu: od mezinárodní ke globální spravedlnosti

Často zaznívají protesty proti novým asociálním zákonům, které zavádějí neoliberální vlády. Lidé se také často ptají, co proti tomu mohou efektivně dělat. Jak je možné využít současné právo proti neoliberálním aktérům? Stále častěji se můžeme v zahraničí setkávat s tím, že občanské organizace a sociální hnutí využívají prvky mezinárodního práva a tvořivým způsobem je uplatňují v boji proti globálnímu kapitalismu. Ekonomické organizace a finanční instituce jsou povinny nést právní odpovědnost za svou transnacionální činnost prostřednictvím právního vztahu …

Demokracie a možnosti výběru ve východní Evropě a v Latinské Americe

Otázka z publika: Chtěla bych se zeptat na východní Evropu. Moje otázka se týká revolucí v posledních třech letech, se silnou a zřejmou účastí Spojených států ve jménu demokracie. Myslím tím země jako jsou Gruzie a Ukrajina. Přemýšlela jsem, jestli tyto země měly jiné možnosti výběru – protože si musely vybrat mezi Ruskem a Spojenými státy – jestli byla nějaká třetí možnost? A jakou jim z této perspektivy předvídáte budoucnost? Děkuji Vám. Noam Chomsky: Víte, ony jistě …

Marxismus 2012

V Londýně se na marxistickém festivalu jako každý rok i letos představila řada slavných i méně známých osobností z akademického i aktivistického světa. Ideové podloží, které všechny řečníky více či méně spojovalo, byla z logiky názvu vyplývající marxistická teorie. Pochopitelně se nejednalo o dogmatické klábosení ve stylu marxisticko-leninistických brožur, což se může díky stavu našeho veřejného myšlení někomu vybavit, nýbrž o poctivé akademické uchopení těch aspektů marxistické teorie, které se na půdorysu současné systémové krize jeví nanejvýš aktuální. To, …

Sedm desetiletí bez Vančury

„Báseň není zjevení, ale dílo těžké a neveliké jako dělnická práce,“ napsal přední literát meziválečného období, který se angažoval v antifašistickém odboji. 1. června letošního roku uplynulo 70 let ode dne, kdy byl nacisty zavražděn na Kobyliské střelnici v Praze. Závěrem Dnů antikapitalismu 2012 přednášel o Vladislavu Vančurovi Jiří Brabec. Nelze vypočítávat práce tohoto literárního historika a signatáře Charty 77, jehož celoživotní předmět zájmu sahá do dvou století, totiž dvacátého a devatenáctého. Vedle mimořádných literárněhistorických statí, jež …

Marxův zákon hodnoty a ruská ekonomika jako součást světového kapitalismu

Kniha Státní kapitalismus v Rusku od Tonyho Cliffa, která poprvé vyšla roku 1947, je první ucelenou marxistickou analýzou tzv. komunistického režimu. Práce se zaměřuje především na stalinistický režim ve 30. a 40. letech. Autor v ní přesvědčivě ukazuje, že ruská byrokracie je vládnoucí třídou, jež hraje stejnou úlohu jako buržoazie v tradičních kapitalistických zemích, a stalinistický režim je proto třeba chápat jako zvláštní, státně byrokratickou formu kapitalismu. Dílo je aktuální i dnes, nabízí totiž pádnou odpověď na primitivní antikomunismus, …

Milníky hnutí Occupy Wall Street

Occupy Wall Street (OWS) a hnutí Occupy, které se ke konci září 2011 rychle rozšířilo po celém světě, znovuobjevilo masový zápas a radikální politiku ve Spojených státech. Během týdne našla desetiletí nashromážděné hořkosti a nespokojenosti svůj politický výraz a začala ovlivňovat politiku v celostátním měřítku. Před Occupy byla média zaměřena na pravicovou Tea Party, kterou většina diskurzů vykreslovala jako vzpouru zdola proti „velké vládě“. Skoro přes noc se konverzace na národní úrovni přesměrovala na myšlenku „99 % …

Odbory ve světě – červenec

Pracující z různých koutů světa čelí útlaku a vykořisťování. Řada z nich si to však nenechává líbit a staví se na odpor. Důvody jejich boje se různí, stejně jako podmínky, ve kterých se ocitají. Spojuje je však snaha zachovat si lidskou důstojnost a odpovídající životní podmínky. Překládáme zde pouhý výběr z obrovského množství odborářských kampaní, které v současné době ve světě probíhají. Palestinští dělníci z města Tulkarm na severu Západního břehu Jordánu jsou denně vystavováni ponižujícím a obtěžujícím kontrolám …

O Sýrii, iluzi socialismu a postoji české levice

Současná debata o konfliktu v Sýrii je plná mýtů, polopravd i lží. Postoj velké části české levice je navíc určen schématem zděděným ještě z dob Studené války. I na to jsme se ptali českého studenta Robina Maialeha, pocházejícího ze Sýrie. Robine, ty jsi původem Syřan, máš v Sýrii část rodiny a dříve jsi tam i jezdil. Jak bys na základě informací, co máš, popsal tamní situaci? Podle Červeného kříže jde už o občanskou válku, podobně i syrský prezident Bašár al-Asad …

Španělsko: Od stávky horníků k masovým protestům

Solidarita. Jedině tak lze popsat to, co se děje v polovině července ve Španělsku. Začalo to jako stávka několika tisíc horníků z oblasti Asturie na severu země – a během několika týdnů se z toho stal masový protest proti takzvaně úsporným opatřením pravicové vlády Mariana Rajoye. Černý pochod Asturijští horníci stávkují nepřetržitě již od konce května, kdy španělská vláda oznámila svůj úmysl drasticky snížit subvence na provoz tamních uhelných dolů. Toto opatření bylo vydáváno …

Smuteční průvod za stanici metra Národní třída

Smuteční věnce, svíčky a květiny pokládali truchlící 10. července kolem výstupu z výtahu ze stanice metra Národní třída. Stanice se stala obětí projektu developera Sebastiana Pawlowského. A bezbariérová doprava se otřásla v základech. Smuteční průvod z Národní třídy na Florenc organizovalo občanské sdružení Asistence ke dni uzavření stanice metra Národní třída s úmyslem upozornit na zhoršující se stav pražské bezbariérové dopravy. Stanice bude na 2 roky uzavřena kvůli stavbě projektu Copa centrum. „Uzavření stanice metra Národní třída …