Aktuálne zo Španielska v kríze

Každodenné správy zo Španielska sú v našich končinách už známe: kríza, nezamestnanosť a silnejúce protestné hnutia. Nehovorí sa však o individuálnych a kolektívnych osudoch bežných ľudí, zabúda sa na koreň problému, ktorý je jednoznačne systémový. Tak ako v Grécku a na Cypre, v Španielsku a Portugalsku dávno skončila ilúzia sociálneho štátu v kombinácií s trhovým kapitalizmom. Španielsky sen spred niekoľkých rokov sa zmenil na tragédiu, ktorá môže vyvrcholiť hlbokou zmenou sociálnych a ekonomických štruktúr. Na začiatok je vhodné uviesť aktuálne sociálne …

Michael Hauser: Rozpory sociálního státu

Filozofa, překladatele a předsedu Sdružení pro levicovou teorii – SOK  Michaela Hausera není nutné zevrubněji představovat. Jeho přednášky na témata jako Slavoj Žižek, Rosa Luxemburgová či teorie radikální demokracie patří mezi pravidelné příspěvky na internetovém YouTube kanálu TV Solidarita. Vedle Cest z postmodernismu vydal Hauser v poslední době také esejistickou knihu Kapitalismus jako zombie, ze které uveřejňujeme ukázku. Keynesiánská ekonomická politika a sociální stát už nejsou samozřejmou odpovědí na krizi kapitalismu, i když jsou to nástroje, …

Rusko: další vlna represe proti opozici

Zatímco se z českých mainstreamových médií může zdát, že jedinou opoziční aktivistickou skupinou v Rusku je skupina Pussy Riot, není tomu tak. Spektrum opozičních sil je zde mnohem pestřejší a jeho značnou část tvoří radikální levice. Ta se skládá z lidí, které spojuje odpor jak proti neoliberálním politikám současné ruské vlády, tak proti stále se zvětšující fašizaci státu a autokratickému způsobu vlády Vladimira Putina. Vládnoucí režim se zřejmě cítí ohrožen, proto utahuje šrouby. Po sérii protestů …

Situace v Makedonii

Čtyřiadvacátého března se v Makedonii odehrály regionální volby – pravicová vládnoucí strana v nich znovu zvítězila. Od roku 2006 tato strana vyhrává volby opakovaně, zatímco opozice, takzvaní sociální demokraté, se soustavně propadají a čelí stále hlubším vnitrostranickým krizím. Tento zvláštní vývoj však má svou logickou příčinu. SDSM neboli Sociálnědemokratický svaz Makedonie je tvořen lidmi a potomky lidí, kteří dříve v Makedonii vládli jako pašaluci (úředníci osmanské říše), aristokraté a velcí pozemkoví vlastníci. Právě tito lidé po druhé …

Bydlení – zboží jako každé jiné

Tvrzení, že bydlení je zboží jako každé jiné, není chmurný popis situace, kdy lidé ztrácejí bydlení jen pro své nízké příjmy. Je to závěr prvního odstavce úvodu „Koncepce bydlení ČR do roku 2020“ – dokumentu, podle kterého se řídí současná bytová politika státu. Není proto divu, že bytová politika v Česku dlouhodobě selhává. Připomeňme si nejdříve dvě pravděpodobně nejzávažnější bytové krize, které se udály za poslední rok, a sice ve dvou lokalitách …

Soutěže miss aneb kdo vlastně konstruuje ideál krásy?

Prostituce se v naší společnosti stále těší hojnému opovržení, ba co víc, je ilegální. Přesto jiným formám prostituce masově a bez okolků holdujeme. Ženské tělo jako prostor pro reklamu akceptujeme i v dosti ponižujících podobách. Tomuto fenoménu dominují zejména soutěže miss. Kdo je zodpovědný za jejich podobu a co nám přináší jejich variace na univerzitě? Soutěž v kráse jistě sama o sobě není prostitucí, byť je otázkou, nakolik by naše kultura měla člověka motivovat k tomu, aby koncentroval …

Slovo úvodem – duben 2013

Vážená čtenářko, vážený čtenáři! Účty za energie „byly mnohonásobně vyšší než obvykle. Vlna protestů, která se prohnala zemí, na sebe vzala podobu blokád silnic, barikád v ulicích, násilností ze strany policie. Jeden senior ze severního Bulharska si v zoufalství nad výší účtů podřezal žíly. […] V Sofii bylo zadrženo deset lidí a asi pětadvacet zbito policií. Docházelo k rozbíjení oken společností distribuujících energii“. Takto jsme v minulém čísle psali o dění, které přivodilo pád vlády (viz Bulharské …

Protesty v Kosovu

V Kosovu – zemi, kde je bez práce polovina lidí – se formuje nový duch všeobecných projevů nespokojenosti proti zaváděným neoliberálním opatřením. V tuzemských médiích o nich nebylo napsáno pravděpodobně ani slovo. Pro Solidaritu je přibližuje aktivista z Prištiny. Kosovo se stalo v posledních letech obětí různých druhů neoliberálních politických a sociálních experimentů – a současně patrně také nejchudší zemí v Evropě. Je zde nezaměstnanost 48 procent (sic!) a 18 až 20 procent lidí žije za méně než …

Slovinskem obchází strašidlo – strašidlo revoluce

Ve Slovinsku pokračuje masivní sociální povstání, které postupuje s daleko silnějším politickým odhodláním do nové etapy politické dospělosti. Co začalo jako osamocená jiskra na konci listopadu 2012 v Mariboru, druhém největším městě Slovinska, se rozšířilo během několika týdnů do dalších měst a kulminovalo jako celonárodní povstání, které je složené z širokých mas obyvatel. Fotografie nepokojů, rozbitých oken, slzného plynu a policejní represe vypovídaly o nebývalém politickém násilí v ulicích. Toto sociální povstání také zbortilo ústřední mýtus příběhu …

Odbory ve světě – duben 2013

Odbory jsou plnohodnotným aktérem v každé demokratické společnosti, která chápe, že práva zaměstnanců jsou lidskými právy. Po celém světě však dochází ke snaze tato práva různými způsoby omezovat, pracující utlačovat a vykořisťovat. Řada z nich si to však nenechává líbit a staví se na odpor. Důvody jejich boje se různí, stejně jako podmínky, ve kterých se ocitají. Spojuje je snaha zachovat si lidskou důstojnost a odpovídající životní podmínky. Předkládáme zde pouhý výběr z obrovského množství odborářských kampaní, …