Johana Lomová: Na troskách privatizace, ztracené veřejné kontroly a komerce vyrůstá obnova spolkového života

Nehrozí nebezpečí, že to, jak nadace nakládá s majetkem, brzo legální nebude? Myslím teď ono kritizované ručení budovou? Budova Mánesa není uvedena jako základní majetek nadace (není uvedena ve stanovách), a tím pádem s ní lze dělat úplně cokoli. Legální to tedy bude i v situaci, kdy by stavbu získal někdo, kdo by zde zřídil třeba supermarket. Jediným argumentem by pak opět bylo, že legální a legitimní není totéž.   Tato akce má výrazný komunitní charakter. Okupace …

Slovo úvodem – květen 2013

Vážená čtenářko, vážený čtenáři, přestože právě dnes – v době rekordní nezaměstnanosti a strachu o místo – má Svátek práce stále větší význam, média jako obyčejně prezentovala první máj především jako „den zamilovaných“, nechyběly ani připomínky povinných průvodů za minulého režimu. V duchu nostalgie se nesly i tradiční prvomájové akce organizované komunistickou stranou. Naopak akcí, která v tuzemsku zasluhuje mnohem větší pozornost, byla prvomájová demonstrace organizovaná anarchisty. Ta spojila oslavu Svátku práce s protestem proti kapitalismu. „Po …

Margaret Thatcherová: brutální bojovnice vládnoucí třídy je mrtvá

Oficiální reakce na smrt Thatcherové, kterou nám naprostá většina médií sdělovala, vyzdvihovala její státnickou roli. Avšak ti, kteří si pamatují, co Thatcherová provedla horníkům a mnoha dalším skupinám pracujících, jistě upřednostní jiné, mnohem temnější ztělesnění její nesmrtelnosti. Válka a smrt byla součástí jejího povolání. A přestože to někdy bylo pouze v přeneseném slova smyslu – například smrt průmyslu a komunit – i tak byly ničeny lidské životy. Někdy si na sebe vzaly reálnou podobu, jako tomu …

Odbory ve světě: Čína, Írán, Německo, Turecko

Odbory jsou plnohodnotným aktérem v každé společnosti, která chápe, že práva zaměstnanců jsou lidskými právy. Celosvětově dochází k omezování těchto práv, utlačování a vykořisťování pracujících. Řada z nich si to nenechává líbit a staví se na odpor. Důvody jejich boje se různí, stejně jako podmínky, v nichž se ocitají. Spojuje je snaha zachovat si lidskou důstojnost. Předkládáme pouhý výběr z množství probíhajících kampaní. Podle zprávy organizace China Labour Watch spáchali další dva dělníci v jednom z čínských průmyslových komplexů …

Vychází Solidarita č.78

Právě vychází Solidarita číslo 78, má 36 stran. Uvnitř se nachází: Bytová krize a rasismus – rozhovor s Imrichem Horvátem. Ilona Švihlíková o alternativním finančnictví. Ohlédnutí za dvěma lety proti vládě v tuzemsku. Konec šumavského národního parku. Mánes umělcům: spolkovým životem proti privatizaci. Potravinová bezpečnost v Česku. Manželství pro všechny ve Francii. Orbánovo autoritativní Maďarsko očima studentského aktivisty. Francouzský máj 1968 a mnohé další. Prodejní místa Solidarity   KAMENNÝ OBCHOD FAIR&BIO (www.ekumakad.cz) – Sokolovská 29, Praha …

Nezaměstnanost a chudoba romských ghett tématem dubnové Pražské školy alternativ

Na Pražské škole alternativ spolupracuje několik levicových organizací. Nabízí setkání zájemců o diskuzi k závažným tématům a problémům společnosti a hledání jejich řešení. Na březnové Škole byla řeč o lidských potřebách, jakými jsou potraviny a léky. Dubnová setkání patřila tématu práce, nezaměstnanosti a situaci, které čelí Romové obývající chudé čtvrti a ubytovny. Počátkem dubna proběhla v rámci Pražské školy alternativ debata na téma Není práce: proměny a příčiny nezaměstnanosti v ČR. Za řečnický stůl usedli ekonomický odborník Českomoravské konfederace odborových svazů Pavel …