Na vlnách kamene hozeného do vody. Rozhovor s uměleckou skupinou P.O.L.E.

Nedávno se v galerii AMU uskutečnila akce skupiny P.O.L.E. “Na vlnách kamene hozeného do vody”, které se kromě různých osobností z aktivistické a akademické sféry zúčastnilo i několik členů SocSol. O této události, o charakteru a cílech skupiny P.O.L.E. přinášíme rozhovor s jejími členy. Co je to P.O.L.E.? Proč a kdy vzniklo? Pole je uskupením, které na základě různých způsobů tvorby hledá funkční formy spolupráce. V Poli nikdo nemá nějakou výlučnou oblast činnosti, nýbrž se může vzdělávat v každém libovolném odvětví. …

Esej ke knize Násilí Slavoje Žižeka

Tomáš Korda Před několika měsíci vyšla v českém překladu kniha Násilí, kterou napsal slovinský filozof Slavoj Žižek. Již jméno autora dává tušit, že kniha k „otázce“ násilí nepřistoupí obvyklým způsobem. Čtenář se nemusí obávat, že se bude brodit nekonečným seznamem násilností páchaných současným režimem, natož pak laciného odsouzení násilí jakožto krajního zla, které popírá ideál humanity a lidských práv. Oběma těmto rádoby kritickým přístupům se autor vyhýbá. Skutečnou kritiku násilí naopak spatřuje v překonání …

Šílenství biblické ekonomie: Jaká ponaučení si Amerika musí vzít z příkladu Evropy

Yanis Varoufakis Moralizování a zobecňování jako základ veřejné politiky mělo vždy ty nejzhoubnější následky. Konzervativci se nemýlí, když tvrdí, že odsuzovat někoho coby „hamouna“ za to, že usiluje o zbohatnutí, a trestat ho odstrašujícími daňovými sazbami spolehlivě udrží společnost ve stavu letargie, chudoby a nespravedlnosti. V čem se mýlí, je jejich chápání recese jako nevyhnutelné odplaty postihující trestuhodně marmotratnou společnost, která následně musí splatit svůj „dluh“ úspornou politikou. Tato biblická „tradice“ ekonomického myšlení je zaručenou cestou …

Z dějin třídních bojů: Francie, Granada, Dorset

Martin Churaň 12. března 1794  Rozprášení levého křídla Francouzské revoluce Před dvěma sty dvaceti lety zlikvidovala francouzská revoluční vláda představitele nejradikálnější politické frakce v Paříži, a uzavřela tím dveře řešení sociální otázky. Snažila se tak udržet svou představu republiky, která zajistí všem politickou, nikoliv však ekonomickou rovnost. Tato představa však narážela na hnutí tzv. „sans-culottes“ (doslova „bez kalhot“, narážka na jejich skrovné životní poměry) sociálních skupin stojících mezi středními vrstvami a chudinou: byli to převážně …

Rebelie na periferii EU: Bosna a Hercegovina v plamenech

Mate Kapović Radikální požadavky a lidová shromáždění, která doprovází rebelii v Bosně a Hercegovině, ukazují, že globální cyklus bojů se zdaleka neblíží svému konci. V pátek 7. února byly po celé Bosně a Hercegovině vládní budovy v plamenech. Obyvatelé této země, kteří dlouho mlčeli, se konečně rozhodli říci, co si myslí. A když se tak stalo, nebyla slyšet jen slova, ale řev. Kameny, oheň a těžké boje s policií. Nejsilnějším a nejsymboličtějším byl pohled na vládní budovu v Tuzle, městě, kde rebelie …

„Hnědá internacionála“ evropské krajní pravice

Thanasis Kampagiannis Před nadcházejícím mezinárodním dnem akcí proti fašismu 22. března se Thanasis Kampagiannis zamýšlí nad hrozícím úspěchem krajní pravice v květnových evropských volbách. Článek vyšel v posledním časopise Sosialismo apo Kato (Socialismus zdola), č. 102. Prvních pět měsíců roku 2014 bude evropská krajní pravice připravovat kampaň na evropské volby v květnu, což ji posune do centra politického dění. Následující článek je rozdělen do tří částí. První nastiňuje hlavní kroky krajní pravice a její hlavní představitele. …

Pokračující demokratizace v podání Tomia Okamury

Jaroslav Bican Poslední volby přivedly do Poslanecké sněmovny politické hnutí, které se už svým názvem hlásí k přímé demokracii. Jedná se o vcelku pozoruhodný moment, nikdy předtím se v Parlamentu nevyskytlo uskupení, které by takto otevřeně tvrdilo, že politický systém, který u nás máme, je vzdálený skutečné demokracii. Podle Hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury máme v České republice demo-demokracii, ve které vládnou kmotrovské stranické mafie. Na webových stránkách tohoto hnutí se píše: „Přes dvacet …

Dělníci a arabská revoluce

Anne Alexander Arabské jaro oslavilo třetí výročí, ale nyní stojí na křižovatce. V nadcházejících třech měsících bude Socialist Review sledovat politiku arabského jara a ptát se, kam revoluce dospěla. Tuto sérii otevřeme hodnocením vznikajícího dělnického hnutí v Egyptě a Tunisu ve článku Anne Alexanderové.  „Ruská buržoasní revoluce roku 1905–7 […] byla bez pochyby revolucí opravdového lidu, protože povstala masa těch, jejichž většinu tvořila nejnižší sociální vrstva, která byla drcena útlakem a vykořisťováním, povstala nezávisle a nasměrovala …

O násilí

Slavoj Žižek Předkládáme část rozhovoru se Slavojem Žižkem, který zorganizoval Mezinárodní žurnál pro studium Žižka (International Journal of Žižek Studies). Rozhovor se vedl nad jeho knihou Násilí, jež vyšla ke konci minulého roku i v českém jazyce. Definujete násilí odlišně od obecně uznávané úzu. Co myslíte násilím? Jsem si velmi dobře vědom, že jsem měl být přesnější a uvést v knize více propracovaných rozlišení, která jsou v pozadí a jsou předpokládána. Například základní rozlišení mezi mocí …

Z dějin třídních bojů: Seattle 1919, Francie 1934, Anglie 1834

Martin Churaň 6. února 1919  Generální stávka v Seattlu Před pětadevadesáti lety začala ve městě Seattle (severozápad USA) pětidenní generální stávka, jíž se zúčastnilo až sto tisíc pracujících. Důvody byly jak ekonomické, tak politické. Vše začalo v loděnicích, kde dělníci hned po skončení světové války vystoupili s požadavkem zvýšení mezd, za války zmražených. Návrh vedení zvýšit platy jen nejkvalifikovanějším (již tak nejlépe placeným) zaměstnancům odbory odmítly a 21. ledna vstoupilo 35 tisíc dělníků do stávky. Když byl …