Státní kapitalismus v Rusku: Kapitola 1.14: Změny v přerozdělování

Gulag

Přetiskujeme další kapitolu z analýzy minulého režimu, kterou vypracoval Tony Cliff ve své knize Státní kapitalismus v Rusku. Lenin ve svých Dubnových tezích prohlásil, že naší stranickou politikou je prosazování systému, ve kterém budou volení a kdykoli odvolatelní úředníci dostávat stejný plat jako dělníci. V díle Stát a revoluce (srpen-září 1917) se zabýval otázkou způsobu vyplácení mezd a platů bezprostředně po socialistické revoluci – tj. ve společnosti, která v sobě „… z ekonomického, morálního i intelektuálního hlediska nese znaky starší společnosti, …

Marxismus a anarchismus

Marxismus a anarchismus

Motto: „Připomíná mi to vypravování o anarchistech a bolševicích -“ „Mnoho na svou dobu uměli a taky dokázali.“ Egon Bondy, Cybercomics[1  ] „Jeho anarchismus byl vyjádřením, ačkoliv teoreticky nesprávného, skutečně proletářského pobouření  ohledně podlosti kapitalistického světa a podlosti těch socialistů a syndikalistů, kteří se před tímto světem plazili po  kolenou“ Lev Tro ckij nad rakví známého anarchisty[2] „Veďme dobrou a čestnou polemiku.“ Anarchista Proudhon v dopise Marxovi[3] Autentický marxismus a anarchismus spolu v České republice v polistopadové době koexistují již …

Marxismus a etika

“Namísto staré buržoazní společnosti, s jejími třídami a třídními antagonismy, bychom měli mít společenství, ve kterém je svobodný rozvoj každého podmínkou pro svobodný rozvoj všech.“ Existuje rozšířený mýtus, že Marx buď etiku odmítal, nebo je jeho etika přinejmenším nekoherentní. Tyto teze jsou povrchní. Argumentoval například, že protiklady mezi kapitalisty a pracujícími „otřásly základem veškeré morálky, ať už morálky asketismu nebo potěšení,“ používal morální jazyk, aby odsoudil „upírskou“ povahu kapitalismu a ty, kdo jsou najatí, …

Světosystémové teorie: širší pohled, aplikace, problémy

Kniha sociologa a historika Stanislava Holubce (nar. 1978) je zřejmě první rozsáhlejší prací českého autora věnovanou světosystémovým teoriím. V češtině zatím v tomto oboru vyšly jen tři překlady knih Immanuela Wallersteina,[1] asi nejznámějšího a nejvýraznějšího z představitelů světosystémového přístupu. Také Holubec věnuje Wallersteinovi ve své knize mnoho prostoru, jeho záběr je však podstatně širší. Klade si tři náročné cíle: (a) zevrubně seznámit čtenáře s pracemi z okruhu světosystémových teorií, (b) ukázat jejich aplikace na vývoj a postavení jednotlivých …

Rosa Luxemburgová: Militarismus, válka a dělnická třída

Řeč před frankfurtskou trestní komorou 20. února 1914 Moji obhájci tu s právního hlediska dostatečně osvětlili nicotnost známek skutkové podstaty, uváděných obžalobou. Chtěla bych proto osvětlit obžalobu z jiné stránky. V dnešním ústním výkladu pana státního návladního i v jeho písemné obžalobě má velkou úlohu nejen doslovné znění mých závadných výroků, nýbrž výklad a tendence, obsažené prý v těchto slovech. Znovu a znovu a velice rozhodně zdůrazňoval pan státní návladní, co jsem podle jeho pojetí věděla a chtěla, když jsem na …

Stalinistický režim byl státní kapitalismus

V roce 1947 jsem přišel s teorií státního kapitalismu. Ale jeden si nemůže být nikdy jistý tím, co vymyslel, dokud to události nepotvrdí. Pád stalinismu ve Východní Evropě mohl jeho teorii buďto potvrdit nebo vyvrátit. Je to stejné jako když jeden doktor řekne pacientovi, že má chřipku a druhý mu řekne, že má rakovinu. Pravda se ukáže až po pacientově pitvě.

Všeobecné stanovy Mezinárodního dělnického sdružení

Stáhnout v PDF Se zřetelem k tomu, že osvobození dělnické třídy musí být jen dílem dělnické třídy samé, že boj za osvobození dělnické třídy neznamená boj za třídní výsady a monopoly, nýbrž boj za rovná práva a povinnosti a za odstranění veškerého třídního panství; že hospodářské porobení pracujícího monopolistou pracovních prostředků, t.j. zdrojů života, je základnou poroby ve všech jejích formách, veškeré sociální bídy, veškeré duchovní degradace a  politické závislosti; že hospodářské osvobození dělnické třídy …

Neúnavný bojovník za lepší svět

Před šedesáti lety byl úkladně zavražděn velký revolucionář Lev Davidovič Trockij agentem ruského diktátora Stalina. Trockij zasvětil celý svůj život boji proti nerovnosti a útlaku a za mezinárodní socialismus. V únoru 1940, přesně měsíc před jeho zavražděním, napsal: ,,Moje víra v komunistickou budoucnost lidstva neplane o nic méně, dnes ale samozřejmě neústupněji, než ve dnech mého mládí.”  Trockij byl za svou víru a revoluční aktivitu perzekuován téměř celý život. Poprvé byl uvězněn v roce 1897 v osmnácti letech …

Co je socialismus ZDOLA?

Od protestů v Seattlu uběhlo už téměř 5 let. Průmyslové město na východním pobřeží USA se stalo místem, kde spolu poprvé demonstrovali ekologové, odboráři, učitelé, socialisté a další. Společný jim byl odpor proti Světové obchodní organizaci (WTO), která, mimo jiné, hlídá patentová práva nadnárodních společností na různé druhy výrobků, čímž z nich dělá monopolní výrobce (tím je například omezena výroba léků, užívaných při léčbě AIDS. V Africe, kde počet lidí nakažených touto nemocí dosahuje katastrofální …