Diskuze o nepodmíněném základním příjmu

Vážená čtenářko, vážený čtenáři,   bezplatně zde zveřejňujeme články, které už vyšly v Solidaritě. Činíme tak proto, aby si je mohl přečíst každý – bez ohledu na to, zda se v jeho okolí nachází distribuční místo či zda si může dovolit předplatné. Čtete-li naše články pravidelně a umožňuje-li Vám to Vaše situace, velmi oceníme, pokud si Solidaritu předplatíte. Předplatitelé udržují vydávání časopisu v chodu.   S díky Vaše redakce   Marek Hrubec, Martin Brabec Letos v září …

Diskurzy českého postkomunismu

Vážená čtenářko, vážený čtenáři,   bezplatně zde zveřejňujeme články, které už vyšly v Solidaritě. Činíme tak proto, aby si je mohl přečíst každý – bez ohledu na to, zda se v jeho okolí nachází distribuční místo či zda si může dovolit předplatné. Čtete-li naše články pravidelně a umožňuje-li Vám to Vaše situace, velmi oceníme, pokud si Solidaritu předplatíte. Předplatitelé udržují vydávání časopisu v chodu.   S díky Vaše redakce   Tomáš Schejbal Dvacátého června se v Galerii …

Michael Hauser: Rozpory sociálního státu

Filozofa, překladatele a předsedu Sdružení pro levicovou teorii – SOK  Michaela Hausera není nutné zevrubněji představovat. Jeho přednášky na témata jako Slavoj Žižek, Rosa Luxemburgová či teorie radikální demokracie patří mezi pravidelné příspěvky na internetovém YouTube kanálu TV Solidarita. Vedle Cest z postmodernismu vydal Hauser v poslední době také esejistickou knihu Kapitalismus jako zombie, ze které uveřejňujeme ukázku. Keynesiánská ekonomická politika a sociální stát už nejsou samozřejmou odpovědí na krizi kapitalismu, i když jsou to nástroje, …

Překonávání globálního kapitalismu: od mezinárodní ke globální spravedlnosti

Často zaznívají protesty proti novým asociálním zákonům, které zavádějí neoliberální vlády. Lidé se také často ptají, co proti tomu mohou efektivně dělat. Jak je možné využít současné právo proti neoliberálním aktérům? Stále častěji se můžeme v zahraničí setkávat s tím, že občanské organizace a sociální hnutí využívají prvky mezinárodního práva a tvořivým způsobem je uplatňují v boji proti globálnímu kapitalismu. Ekonomické organizace a finanční instituce jsou povinny nést právní odpovědnost za svou transnacionální činnost prostřednictvím právního vztahu …

Rosa Luxemburgová

Přinášíme článek o teoretickém myšlení a politickém životě jedné z nejvýznamnějších postav revolučního socialismu, který by měl čtenářům poskytnout nejen dostatek informací o životě a díle této osobnosti, ale měl by je i povzbudit ke čtení samotné Luxemburgové. V Berlíně 15. ledna 1919 vyvádějí z hotelu Eden v Berlíně dvě postavy. Žena a muž ve středních letech. Ozbrojená stráž je nakládá do dvou automobilů. Odjíždějí. Po několika stovkách metrů auto zastavuje a posádka i s vězni vysedá. Muž i se svými strážemi mizí za rohem, …

Marxův zákon hodnoty a ruská ekonomika jako součást světového kapitalismu

Kniha Státní kapitalismus v Rusku od Tonyho Cliffa, která poprvé vyšla roku 1947, je první ucelenou marxistickou analýzou tzv. komunistického režimu. Práce se zaměřuje především na stalinistický režim ve 30. a 40. letech. Autor v ní přesvědčivě ukazuje, že ruská byrokracie je vládnoucí třídou, jež hraje stejnou úlohu jako buržoazie v tradičních kapitalistických zemích, a stalinistický režim je proto třeba chápat jako zvláštní, státně byrokratickou formu kapitalismu. Dílo je aktuální i dnes, nabízí totiž pádnou odpověď na primitivní antikomunismus, …

Marxův zákon hodnoty a ruská ekonomika izolovaná od světového kapitalismu

Na první pohled se zdá, že vztah mezi různými podniky v Rusku je v zásadě stejný jako mezi podniky v tradičních kapitalistických zemích. Tak je tomu však pouze formálně. Od společnosti soukromých výrobců se totiž liší celospolečenskou dělbou práce. V Rusku je vlastnictví výrobních prostředků soustředěno do rukou jediného člověka či skupiny lidí, zatímco v kapitalistické společnosti žádné centrální vedení neexistuje. V tradičních kapitalistických zemích vyrábějí všichni „naslepo“. A o tom, kolik dělníků bude zaměstnáno v jednotlivých závodech a jaké …

Státně monopolní kapitalismus a zákon hodnoty

Jak působí zákon hodnoty v podmínkách, kdy stát reguluje ceny zboží, nakupuje podstatnou část produktu národního hospodářství, řídí distribuci surovin a reguluje kapitálové investice? Podle Lenina platí, že: „Když kapitalisté vyrábějí pro armádu, čili za státní peníze, je zřejmé, že se už nejedná o ,čistýʻ kapitalismus, nýbrž o zvláštní formu státní ekonomiky. Čistý kapitalismus znamená zbožní výrobu. A zbožní výroba představuje práci pro neznámý a volný trh. Ale kapitalisté vyrábějící pro zbrojní účely vůbec nepracují pro …

Státní kapitalismus v Rusku: Zákon hodnoty v monopolním kapitalismu

V Kapitálu považuje Marx kapitalismus za systém založený na volné hospodářské soutěži. To jsou podmínky, za nichž se plně uplatňuje marxistický zákon hodnoty. Jak je to však v kapitalistickém systému, kterému dominují monopoly? Jediným marxistickým ekonomem, který se podrobně zabýval působením zákona hodnoty v monopolním kapitalismu, byl Rudolf Hilferding. A to ve své knize Das Finanzkapital (Vídeň, 1910). Hilferding říká, že z Marxovy teorie hodnoty nelze odvodit žádný obecný princip, který by vysvětloval směnný …

Kapitalismus proti demokracii

Jaký je vztah kapitalismu a demokracie tváří v tvář současné ekonomické krizi a jak se tento vztah vyvíjel historicky? Co znamená dosazování „technokratů“ na místo demokraticky zvolených vlád např. v Itálii a Řecku? Jak bylo dosaženo třídního kompromisu a kdy od něho může být vládnoucími třídami upuštěno? Ve 21. století se hlásí všichni politici téměř bez výjimky k demokracii. To platí nejen pro Obamu, Sarkozyho nebo Merkelovou, ale také pro Nicka Griffina z fašistické BNP. I zcela zjevně antidemokratické politické síly …