Shromáždění akademické obce ČVUT

19. ledna se na Univerzitě Karlově konalo shromáždění akademické obce, během něhož byla přijata rezoluce, v níž akademická obec varuje vládu před přijetím vysokoškolských reforem a slibuje další protestní a informační akce, pokud vláda tento požadavek nevyslyší. Na 2. února svolal shromáždění akademické obce také Akademický senát ČVUT. Posluchárna byla zcela zaplněná studenty a pedagogy. Studenti seděli či stáli v uličkách, na balkóně i přede dveřmi. První část setkání byla věnována kritice dvou navrhovaných věcných zákonů a způsobu jednání ministerstva …