Egypt: Proč Sísí nenávidí odbory

Útoky egyptského státu na dělníky jsou otevřeným pokusem o potlačení síly, která stála za revolucí na Tahrirském náměstí. Jedné noci během Arabského jara, po cestě přes dálnici spojující Alexandrii a Káhiru, jsme já a můj známý, novinář, dorazili do zelené káhirské čtvrti Zamaleku, kde jsme byli ubytováni. Právě jsme strávili den s dělnickými aktivisty v Sadat City, jedné z mnoha průmyslových zón v deltě Nilu, kde je dělníků plno, pracovní právo je rozvolněné a zahraniční společnosti s radostí této kombinace …

Odbory ve světě – říjen

Pracující z různých koutů světa čelí útlaku a vykořisťování. Řada z nich si to však nenechává líbit a staví se na odpor. Důvody jejich boje se různí, stejně jako podmínky, ve kterých se ocitají. Spojuje je však snaha zachovat si lidskou důstojnost a odpovídající životní podmínky. Překládáme zde pouhý výběr z obrovského množství odborářských kampaní, které v současné době ve světě probíhají. Brutální zásahy jihoafrické policie proti horníkům, o kterých jsme informovali v minulém čísle Solidarity a je jim věnován …

Revoluce 1848 a „arabské jaro“

V roce 1848 zachvátila Evropu vlna lidových revolucí. Jejich reflexe nám může pomoci lépe pochopit současné revoluce na Blízkém východě. Tematicky jsme se arabským revolucím věnovali v lednovém čísle Solidarity letošního roku. Široká škála arabských revolucí vedla mnoho komentátorů, snažících se uchopit jejich smysl a směřování, k hledání historických paralel. Řada z nich začala tyto revoluce přirovnávat k těm, které zasáhly Evropu v roce 1848. Není těžké pochopit proč. Podobně jako v roce 2011 na Blízkém východě, i začátkem …

Egyptská revoluce nabírá nový dech

Nová masivní vlna stávek rozptýlila naděje vládnoucí egyptské vojenské Rady (SCAF), že jí listopadové volby do parlamentu umožní obnovit pořádek a stabilitu. Stávky se zúčastnili zaměstnanci pošty, učitelé, dělníci z cukrovaru, univerzitní pracovníci, řidiči autobusů, letištní personál, lékaři, pracovníci ministerstva zavlažování a mnoho dalších. Jejich základním požadavkem je odstranění institucí Mubarakovy státní mašinérie a zvýšení mezd. SCAF začala zoufale nabízet řadu ústupků, aby předešla dalším masovým stávkám, a občas v tom byla i úspěšná. Podařilo se jí …

Kaddáfího brutální režim kolabuje – nedovolme, aby si Západ přivlastnil arabské jaro

Zatímco se rozpadá Kaddáfího diktatura, Bassem Chit z libanonského Bejrútu uvažuje nad dopady imperialismu v regionu. Intervence západních sil je reálnou hrozbou pro arabské revoluce, neboť umožňují diktátorům, aby se povýšili do role ochránců národní samostatnosti. Ve skutečnosti jsou to však diktátoři, kteří se po desetiletí spoléhali na západní pomoc, a proto zde nepředstavují než prodlouženou ruku imperialismu. Jistě, najdou se ti, již argumentují, že k vítězství potřebujeme západní podporu. Ale jak může mít Západ …

Nové egyptské odbory nejsou na prodej

Nové egyptské nezávislé odbory jsou odhodlány vzdorovat všem silám, které je chtějí zkorumpovat a otupit jejich opozici vůči diktatuře a imperialismu. Patnáct dělnických organizací, přidružených k nedávno vzniklé federací odborů, vydalo na konci června důležité prohlášení. V něm zdůrazňují svou podporu palestinskému národně-osvobozeneckému boji a odmítají jakákoli spojení s Izraelem. V porovnání se starými, pro-režimními odbory Mubarakovy éry, lpějí tyto nové odbory na tom, že mají demokratickou vnitřní strukturu a že pouze funkcionáři řádně zvolení členskou základnou jsou …

Miliony lidí zpět v egyptských ulicích

Miliony protestujících se vrátily do ulic a na náměstí Egypta. A tentokrát jsou odhodláni dovést vládnoucí vojenskou juntu a vládu Essama Šarafa k odpovědnosti. Okolo milionu lidí se v pátek 8. července shromáždilo na Káhirském náměstí Tahrír, aby žádali spravedlnost pro ty, kteří byli zabiti během povstání proti bývalému prezidentovi Mubarakovi. Několik stovek tisíc lidí také pochodovalo v Alexandrii, Mansouře, Suezu, Mahalle a dalších egyptských městech. Na náměstích rostou opět stanová městečka a motor gigantických pouličních protestů táhne lidové …