Vznik První Internacionály

V září minulého roku tomu bylo sto padesát let, co byla v Londýně založena Mezinárodní asociace pracujících, známější dnes pod názvem „První Internacionála“. Světlo světa tak spatřila do té doby nejvýznamnější politická organizace lidí na nejnižším stupni společenského žebříčku, živících se prací vlastních rukou. Dělnické sdružování nebylo v polovině devatenáctého století ničím neznámým: zejména tovaryšstva (spolky zaměstnanců tradičních řemesel) sahala svými dějinami často až do šestnáctého století. V průmyslové Anglii od druhé čtvrtiny …

Marxismus a anarchismus

Marxismus a anarchismus

Motto: „Připomíná mi to vypravování o anarchistech a bolševicích -“ „Mnoho na svou dobu uměli a taky dokázali.“ Egon Bondy, Cybercomics[1  ] „Jeho anarchismus byl vyjádřením, ačkoliv teoreticky nesprávného, skutečně proletářského pobouření  ohledně podlosti kapitalistického světa a podlosti těch socialistů a syndikalistů, kteří se před tímto světem plazili po  kolenou“ Lev Tro ckij nad rakví známého anarchisty[2] „Veďme dobrou a čestnou polemiku.“ Anarchista Proudhon v dopise Marxovi[3] Autentický marxismus a anarchismus spolu v České republice v polistopadové době koexistují již …