Vylhaná reforma

Zveřejňujeme text o důchodové reformě vlády Petra Nečase, který vyšel před rokem v letní Solidaritě (č.80/81). Text po té nebyl nijak upraven, datace jsou tedy oproti dnešku o rok posunuté (pozn. webové redakce). Padlá vláda spustila v tomto roce zásadní reformu. Vpustila soukromý sektor, řízený tržní logikou, do původně plně veřejného systému důchodového zabezpečení. Důchodová reforma má jediný hlavní cíl. S pomocí lží, klamů a falešné reklamy otevřít další prostor pro kapitálovou akumulaci. Přitom zajištění důstojného stáří …

Protesty proti penzijním „reformám“ v Evropě

Posunutí věku odchodu do důchodu na 68 let a značné snížení penzí vyvolalo silné protesty ve Velké Británii. Na 400 tisíc státních zaměstnanců se 10. května zúčastnilo stávky proti plánované reformě, přičemž další protestní akce se chystají v následujících dnech a týdnech. Na 21. června je ohlášena stávka lékařů, kteří citelně omezí veškerou neurgentní léčbu. Tento způsob protestu zvolila Britská lékařská asociace poprvé od roku 1975. Plánuje se i stávka státních úředníků. Předseda odborové organizace sdružující …

Demonstrace Za přežití seniorů

Ve středu 30. května jsme byli svědky historicky první demonstrace důchodců na území ČR. Požadovali zachování stávající úrovně valorizace a navrhovali kroky, jež by ji měly zajistit. Demonstraci svolala Rada seniorů (RS ČR) společně s Národní radou zdravotně postižených (NRZP ČR). Proběhla na Palachově náměstí v Praze, další protesty se konaly v Lounech a v Chomutově. Základní požadavky, vyjádřené taktéž v petici a dopise, který po demonstraci senioři a další demonstrující donesli na Úřad vlády ČR, byly následující: setrvání u současné …

Útok na penzijní systém jako útok na společnost

V návaznosti na předchozí články, které byly věnovány neoliberálním reformám, přinášíme analýzu dopadů „reformy“ penzijního systému, připravované vládou Petra Nečase .   Moderní společnost je složitým konglomerátem komponentů a vazeb nejrůznějšího charakteru a její udržitelná existence je podmíněna rovnováhou mezi těmito komponenty. Pokud některý z komponentů začne výrazně ovlivňovat, resp. narušovat tuto rovnováhu, rostoucí napětí vede buď k omezení vlivu tohoto komponentu a k návratu systému do rovnovážného stavu, nebo k zhroucení systému. Systémová krize, kterou prožívá především …

Debata: Penzijní reforma: lži, pověry a realita

Pražská škola alternativ

V rámci cyklu Pražská škola alternativ organizovaném Ekumenickou akademií Praha se v pondělí 7. března konala veřejná debata s názvem Penzijní reforma: lži, pověry a realita. Na tři desítky účastníků měly možnost vyslechnout příspěvky Jiřího Štega, ekonoma a koordinátora makroekonomické skupiny iniciativy ProAlt a Víta Samka, právníka ČMKOS a člena PESu (Poradní expertní sbor k důchodové reformě, tzv. Bezděkova komise). Oba řečníci se ve svých projevech neomezili pouze na obecné deklarace postojů a rekapitulace známých argumentů a kromě nich obdařili posluchače …