Marxismus a anarchismus

Marxismus a anarchismus

Motto: „Připomíná mi to vypravování o anarchistech a bolševicích -“ „Mnoho na svou dobu uměli a taky dokázali.“ Egon Bondy, Cybercomics[1  ] „Jeho anarchismus byl vyjádřením, ačkoliv teoreticky nesprávného, skutečně proletářského pobouření  ohledně podlosti kapitalistického světa a podlosti těch socialistů a syndikalistů, kteří se před tímto světem plazili po  kolenou“ Lev Tro ckij nad rakví známého anarchisty[2] „Veďme dobrou a čestnou polemiku.“ Anarchista Proudhon v dopise Marxovi[3] Autentický marxismus a anarchismus spolu v České republice v polistopadové době koexistují již …