Iniciativa ProAlt a Federace výkonných zaměstnanců České pošty brání Vaši poštu

Iniciativa ProAlt společně s Federací výkonných zaměstnanců České pošty (FVZ) rozhodně vystupuje proti praktikám, které se v poslední době staly v této instituci normou. Jedná se o šikanu řadových zaměstnanců, snižování platů, vyvolávání atmosféry strachu a nekolegiality, to vše ve jménu zisků aliančních partnerů a některých „elitních“ manažerů. Tato atmosféra nakonec povede jedině ke zhoršování služeb České pošty pro občany, což se již dnes stává realitou. Čím více prodají pošťáci pojistek, účtů a žvýkaček, tím méně stihnou …

Pošťáci bojují proti šikaně managementu

Situace v některých pobočkách České pošty se stává neudržitelnou. Management začal své zaměstnance nutit nabízet různé „další produkty“ jakými jsou založení účtu, půjčka apod. Tlak neustále stupňuje a některým zaměstnancům došla trpělivost a začali se organizovat. S protestní peticí vystoupila nezávislá odborová organizace FVZ (Federace výkonných zaměstnanců České pošty). V jejich prohlášení se píše: „Klasická poštovní práce ustupuje do pozadí před získáváním produktů, jež se staly hlavní prioritou České pošty. Pracovníci začínají být neúměrně přetěžováni, …