Zoznam špecifických požiadaviek Hnutia 15-M

Toto sú niektoré z krokov, ktoré ako občania považujeme za základné pre regeneráciu nášho politického a ekonomického systému. Komentujte ich a predkladajte svoje na zhromaždeniach! 1. ELIMINÁCIA PRIVILÉGIÍ POLITICKEJ TRIEDY: Prísna kontrola neúčasti v ich volených pozíciách. Špeciálne sankcie za zanedbanie ich povinností. Zrušenie privilégií vzťahujúcich sa k plateniu daní, rokov prispievania a dôchodkového systému. Vyrovnanie platov volených úradníkov k priemernej mzde v Španielsku plus prostriedky potrebné na riadne vykonávanie ich funkcií. Zrušenie imunity. Súvisiacej s korupciou a zločinom. Povinné …

Španělsko: Arabské jaro dorazilo do Evropy

Již několik týdnů se v ulicích španělských měst odehrává něco, na co není Evropa vůbec zvyklá. Ekonomická krize a škrty přivedly lidi ve Španělsku k tomu, aby řekli dost. Jejich požadavkem je „skutečná demokracie teď“.   O Španělsku se hovoří jako o další z tzv. rizikových zemí. Patří do skupiny anglicky označované jako pigs (čuníci – Portugalsko, Irsko, Řecko, Španělsko). Tyto země se buď potýkají se závažnou finanční krizí svých rozpočtů, nebo se dostaly do dluhové …